Kiralama İlanı

01-09-2021
attachment
                                                                                                             İLAN
                                                                               PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Pamukkale Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.
1) İhaleler, 15 Eylül 2021 tarihinde Çarşamba günü Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.
2) İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir veya alınabilir.
3) İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri ihale günü saat:10:30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
4) Katılımcılardan İstenen belgeler;
    Gerçek kişiler; Nüfus cüzdan fotokopisi, tebligat için ikametgah belgesi (adres beyanı), gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
    Tüzel kişilik adına katılacaklar; Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi, İmza sirküleri, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Faaliyet Belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopileri, ortak girişim olması  halinde; noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, tebligat için adres beyanı, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
    * İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır
    * 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine göre Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Sıra No
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN ADRESİ KULLANIM AMACI MUHAMMEN BEDEL KİRA SÜRESİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE
TARİH/SAAT
1 15 Mayıs Mah. 1070 Sok. No: 1/7  İşyeri 204.07 2.650,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 2.862,00.- TL 15/09/2021
10:30
2 Akçapınar Mah. Akçapınar Küme Evleri  Tarla 11.600 1.370,00.- TL/YIL 3 YIL 123,30.- TL 15/09/2021
10:31
3 Akçapınar Mah. Akçapınar Küme Evleri Arsa 1.435,00 570,00.-TL/YIL 3 YIL 51,30.- TL 15/09/2021
10:32
4 Akköy Mah. Sevgi Sok. No: 7 Arsa 500,00 530,00.-TL/YIL 3 YIL 47,70.- TL 15/09/2021
10:33
5 Belenardıç Mah. Belenardıç Küme Evleri, No: 23 Konut 70,00 100,00.-TL/AY 3 YIL 108,00.- TL 15/09/2021
10:34
6 Cankurtaran  Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 31/C Dükkan 12,00 145,00.-TL/AY 3 YIL 156,60.- TL 15/09/2021
10:35
7 Cumhuriyet Mah. 3500 Sok. No: 45 Aile Sağlık Merkezi
2 no.lu poliklinik
Aile Sağlık Merkezi Poliklinik  327,69 (Ortak Alan) 19,70 (Poliklinik)          784,00.-TL/AY 3 YIL 846,72.- TL 15/09/2021
10:36
8 Cumhuriyet Mah. 3500 Sok. No: 45 Aile Sağlık Merkezi
3 no.lu poliklinik
Aile Sağlık Merkezi Poliklinik  327,69 (Ortak Alan) 19,70 (Poliklinik)          784,00.-TL/AY 3 YIL 846,72.- TL 15/09/2021
10:37
9 Cumhuriyet Mah. 3500 Sok. No: 45 Aile Sağlık Merkezi
4 no.lu poliklinik
Aile Sağlık Merkezi Poliklinik  327,69 (Ortak Alan) 19,70 (Poliklinik)          784,00.-TL/AY 3 YIL 846,72.- TL 15/09/2021
10:38
10 Çeşmebaşı Mah. Çeşmebaşı Küme Evleri, No: 57/A Dükkan 66,00 135,00.-TL/AY 3 YIL 145,80.- TL 15/09/2021
10:39
11 Çeşmebaşı Mah. Çeşmebaşı Küme Evleri, No: 57 Konut 90,00 175,00.-TL/AY 3 YIL 189,00.- TL 15/09/2021
10:40
12 Eğmir Mah. Köyiçi Mevkii, 112 ada, 1 parsel Konut 100,00 190,00.-TL/AY 3 YIL 205,20.- TL 15/09/2021
10:41
13 Gözler Mah. Akgöl Sok. No: 12/H  Sanayi
 Dükkanı
45,00 207,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 223,56.- TL 15/09/2021
10:42
14 Gözler Mah. Akgöl Sok. No: 12/I  Sanayi
Dükkanı
45,00 207,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 223,56.- TL 15/09/2021
10:43
15 Gözler Mah. Atatürk (Yeni) Bulv. No: 71 Dükkan 14.80 100,00.-TL/AY 3 YIL 108,00.- TL 15/09/2021
10:44
16 Gözler Mah. Atatürk (Yeni) Bulv. No: 73 Dükkan 14,00 100,00.-TL/AY 3 YIL 108,00.- TL 15/09/2021
10:45
17 Gözler Mah. Atatürk (Yeni) Bulv. No: 87  Dükkan 24.60 125,00.-TL/AY 3 YIL 135,00.- TL 15/09/2021
10:46
18 Gözler Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 3  Dükkan 22.47 125,00.-TL/AY 3 YIL 135,00.- TL 15/09/2021
10:47
19 Gözler Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 5  Dükkan 13.90 105,00.-TL/AY 3 YIL 113,40.- TL 15/09/2021
10:48
20 Gözler Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 11   Dükkan 40.80 150,00.-TL/AY 3 YIL 162,00.- TL 15/09/2021
10:49
21 Haytabey Mah. Haytabey Küme Evleri, No: 26/2 Konut 87,00 115,00.-TL/AY 3 YIL 124,20.- TL 15/09/2021
10:50
22 Hürriyet Mah. Menderes Cad. No: 1/1(1260/4 Sok. ile Menderes Cad. kesişimi)  1 Nolu ATM Alanı 6,00 5.370,00.-TL/YIL 3 YIL 483,30.- TL 15/09/2021
10:51
23 Kocadere Mah. Kocadere Küme Evleri, No: 308 Konut 95,00 190,00.-TL/AY 3 YIL 205,20.- TL 15/09/2021
10:52
24 Küçükdere Mah. Küçükdere Küme Evleri No: 73/1 Arsa 445,75 485,00-TL/YIL 3 YIL 43,65.- TL 15/09/2021
10:53
25 Siteler  Mah. 6221 Sok. No: 3 (Kuruçay Açık Pazar yeri)  Balıkçı Dükkan 30,00 545,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 588,60.- TL 15/09/2021
10:54
26 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/C  Sanayi Dükkanı 30,00 245,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 264,60.- TL 15/09/2021
10:55
27 Yeniköy Mah. Yeniköy Küme Evleri Tarla 39.665,09 12.690,00-TL/YIL 3 YIL 1.142,10.- TL 15/09/2021
10:56