İMAR MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU (Koyunaliler)

23-06-2022
attachment

İLAN

PAMUKKALE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN 

Tapunun Denizli ili Pamukkale ilçesi, Koyunaliler mahallesi Köyiçi Mevkii, 129, 130, 131, 132, 138, 142, 143, 148, 149, 151, 152, 153, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 185, 186, 187, 188, 222, 223, 224, 225, 267, 268, 269, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387,388, 390, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 468, 469, 487, 489, 490, 509, 516, 517, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 588, 593, 689, 690 parseller, 103 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 104 ada 1, 2 parseller, 105 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 106 ada 1, 2 parseller, 107 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 108 ada 1, 2, 3 parseller, 109 ada 1, 2 parseller, 110 ada 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 111 ada 1, 2 parseller, 112 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 150 ada 1, 2, 3 parseller, 185 ada 1, 2 parseller, 186 ada 1 parseller, 209 ada 1 parseller, 210 ada 1 parseller, 211 ada 2, 3 parseller, 358 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 359 ada 1, 2, 3, 7, 8 parseller, 440 ada 1 parsel, 570 ada 1, 2 parseller, 571 ada 1, 2 nolu parsellerin bulunduğu alanı kapsayacak şekilde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulama yönetmeliğinin 6. maddesine göre düzenleme sınırının geçirilmesi, aynı yönetmeliğin 39. maddesine göre ada dağıtım ve parselasyon planlarının 25/05/2022 tarih 251 sayılı Pamukkale Belediyesi'nin encümen kararı ile kabul edilmiş, 5216 sayılı Büyük Şehir Belediye Kanunu'nun 7 nci maddesinin (b) bendine göre, Denizli Büyük Şehir Belediyesi'nin 16/06/2022 tarih 827 sayılı encümen kararı ile onaylanmıştır. Parselasyon planları aynı kanunun 19. maddesine istinaden Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilan panosunda ve Pınarkent Mahalle Muhtarlığında 23.06.2022 tarihinde askıya çıkartılacak olup, 25.07.2022 tarihinde askıdan indirilecektir. Bir aylık askı müddeti içinde bu imar uygulamasına karşı Belediye Başkanlığına itiraz edilebilir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesine istinaden sahip ve ilgililere tebliğ olunur.

Ayrıca 22 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan arazi ve arsa düzenlenmeleri hakkında yönetmeliğin 4. Bölüm Madde 26 (1) Düzenleme alanının büyüklüğü, parsel maliki ve parsellerdeki hissedar sayısının çokluğu, bu kişilerin bulundukları yer itibarıyla birebir tebligat yapılamaması ya da adres kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerde bulunmaması gibi nedenlerle karşılaşılacak zorluklar dikkate alınarak parselasyon planlarının bir ay müddetle ilgili belediyede ya da valilikte askıya çıkarılması, internet sitesinde yayımlanması, belediye duyurusu, gazete ve benzeri mutat vasıtalarla da duyurulması ile düzenleme sahasındaki taşınmaz maliklerine tebliğ edilmiş sayılır. denildiğinden, Pamukkale Belediyesi internet sitesinden, Pamukkale Belediyesi askı panosundan ve Pınarkent Mahallesi Muhtarı tarafından parsel sahip ve ilgililere tebliğ olur.