05 Ocak 2016 Meclis Gündemi

31-12-2015
attachment

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

OCAK AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

       Birleşim Tarihi   :    05 Ocak 2016

       Gün ve Saati       :    Salı - 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                      :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D02B2B-M22D03A1A-M22A22C3C pafta, 2318, 2319, 2322, 2323, 2324 ve 2325 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2015 tarih ve 10746 sayılı yazısı,

 

2-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesi, M22A22B3D pafta, 1600, 1604, 1605, 1606, 1607, 1616 ve 1617 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2015 tarih ve 10747 sayılı yazısı,

 

3-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B4B pafta, 359, 360 ve 381 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2015 tarih ve 10748 sayılı yazısı,

 

4-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi, M22A23D1D pafta, 5666 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2015 tarih ve 10749 sayılı yazısı,

 

5-    AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03B4D pafta, imar planında park alanında bulunan trafo yerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2015 tarih ve 10750 sayılı yazısı,

 

6-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2D-M22A22C2C pafta, 200, 202, 3023, 4180, 4181 ve 4182 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2015 tarih ve 10751 sayılı yazısı,

 

7-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zümrüt Mahallesi, M22D03B4B-M22D03B1C pafta, 298, 299, 301, 302, 303, 305 ve 306 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2015 tarih ve 10752 sayılı yazısı,

 

 

 

1/3

 

 

8-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2C pafta, 4549 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2015 tarih ve 10753 sayılı yazısı,

 

9-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi, M22A23D1A-M22A23D1D pafta, 5659, 5657, 5658, 5663 ve 5664 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2015 tarih ve 10754 sayılı yazısı,

 

10-  AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Siteler Mahallesi, M22A22C3D pafta, 1767 ada, 1 nolu parsel sınırları içerisine tesis edilmek üzere 1 adet trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2015 tarih ve 10755 sayılı yazısı,

 

11-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A2B-M22D03A2C pafta, Vatan Bulvarı, Fevzi Çakmak Caddesi, 5122 Sokak ve Ulubatlı Hasan Caddesi arasında kalan bölgede yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2015 tarih ve 10764 sayılı yazısı,

 

12-  5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin 3.fıkrası ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarih ve 11493 sayılı Genelge gereğince Belediyemizde 2016 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 2016 yılı içersinde yayınlanacak olan Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlarına İlişkin tebliğinde belirtilecek tavan ücretleri geçmemek üzere 01.01.2016-31.12.2016 tarihlerinde geçerli olmak kaydıyla sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerinin tespiti için karar alınması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.12.2015 tarih ve 1384 sayılı yazısı,

 

13-  Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığınca Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akdere Mahallesi, uşakL22d25 pafta, 605 parsel nolu, 11.600,00 m² sahalı taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanmak üzere bedelsiz devrinin yapılması talep edilmektedir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (s) bendinde “Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek” Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunduğundan, Belediyemize ait Akdere Mahallesi, uşakL22d25 pafta, 605 parsel nolu, 11.600,00 m² sahalı taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılıp, yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 30.12.2015 tarih ve 1054 sayılı yazısı,

 

14-  Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek olan maktu fazla çalışma ücreti en son yapılan nüfus sayımına göre belirlendiğinden, halen 403,00 (dörtyüzüç) TL olarak ödenmekte olan maktu fazla çalışma ücretinin 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 23 Aralık 2015 tarih ve 29517 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016 yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununun 3.maddesinin (a) fıkrasında “(H), (İ), (M), (O), (P) ve (T) işaretli cetvellerde yer alan tutar ve parasal sınırlar, (K) işaretli cetvelin “II. Konferans Ücreti” bölümleri ile “III. Fazla Çalışma Ücreti” bölümleri ile aynı cetvelin “IV. Diğer Ödemeler” dördüncü, onaltıncı, onyedinci, onsekizinci ve yirminci fıkralarında yer alan tutarlar yüzde 6,8 oranında artırılarak uygulanır.” denildiğinden, fazla çalışma ücretinin belirtilen oranda yükseltilmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğünün 31.12.2015 tarih ve 1218 sayılı yazısı,

 

2/3

 

 

 

15-  5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis Üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak ve her siyasi parti grubunun Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle olmak üzere Denetim Komisyonunun seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.12.2015 tarih ve 192 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

16-  Veli YENİAŞÇI’ya Vekaleten Fatih AYDIN’ın; Pamukkale İlçesi, Çamlaraltı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Kınıklı Mahallesi, 16L-III pafta, 2318 ada, 2 nolu parselinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

17-  Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi, M22A23D1A pafta, 3492 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

18-  Asdiva Site Yönetimi adına Hüseyin ALKIN’ın; Pamukkale İlçesi, Gökpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Tekkeköy Köyü, M22a04a4d pafta, 1155-1156 ve 1157 nolu parseller ile ilgili 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

19-  Kazım ARSLAN’ın; Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Saraylar Mahallesi, M22a-22b-3a pafta, 7758 ada, 4 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

20-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

 

                                                        31/12/2015 

 

                                                                                                                       Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                          Belediye Başkanı