02 Şubat 2016 Meclis Gündemi

29-01-2016
attachment

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

ŞUBAT AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

       Birleşim Tarihi   :    02 Şubat 2016

       Gün ve Saati       :    Salı - 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                      :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B4A pafta, 489 – 490 – 491 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.01.2016 tarih ve 618 sayılı yazısı,

 

2-    TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu adına Başkan Cüneyt ZEYTİNCİ’nin; Pamukkale Belediye Meclisinin 07/08/2015 tarih ve 2015/346 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/11/2015 tarih ve 1256 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,160 plan işlem numarasıyla kayıtlı Ceyhan SALDANLI’nın Pamukkale İlçesi, Kervansaray Mahallesi, M22D03C1B pafta, 334 ada, 4-57-58 ve 59 nolu parselleri ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.01.2016 tarih ve 619 sayılı yazısı,

 

3-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar ve Karşıyaka Mahallelerinde 2186 sokağa cepheli parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.01.2016 tarih ve  620 sayılı yazısı,

 

4-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi, M22A23D1C-M22A23D1D pafta, 5172, 5173, 5174, 5175 ve 5176 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.01.2016 tarih ve 621 sayılı yazısı,

 

5-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, M22A22C2A pafta, 507 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.01.2016 tarih ve 622 sayılı yazısı,

 

6-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, M22A22B3A-M22A22B3D pafta, 3600, 3601, 3602, 3603, 3606, 3615, 3621 ve 3628 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.01.2016 tarih ve 623 sayılı yazısı,

 

7-    Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/12/2015 tarih ve 4536 sayılı kararı doğrultusunda Atalar Mahallesinde tescilli yapının koruma alanında bulunan ve tapunun Denizli İli, Merkez İlçesi, Altıntop Mahallesi, İstiklal Mevkii, 18L-IV pafta, 2431 ada, 6 parselin yapılaşma şartının imar planına işlenmesiyle ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.01.2016 tarih ve 624 sayılı yazısı,

 

8-    Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/12/2015 tarih ve 4539 sayılı kararı doğrultusunda Atalar Mahallesinde bulunan ve tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıfakı Mahallesi 2341 ada, 1 parselin yapılaşma şartının imar planına işlenmesiyle ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.01.2016 tarih ve 625 sayılı yazısı,

 

9-    Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/12/2015 tarih ve 4538 sayılı kararı doğrultusunda Atalar Mahallesinde, tescilli yapının koruma alanında bulunan ve tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 2935 ada, 3 parselin yapılaşma şartının imar planına işlenmesiyle ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.01.2016 tarih ve 626 sayılı yazısı,

 

10-  Mehmet KAYNAK’ın; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, Köyaltı Mevkii, 16L-III pafta, 2319 ada, 11 nolu parselinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.01.2016 tarih ve 627 sayılı yazısı,

 

11-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A2C pafta, 5200 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.01.2016 tarih ve 628 sayılı yazısı,

 

12-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

                                                                                                                                 29/01/2016 

                                                                                                                               Adnan KAYA

                                                                                                                          Belediye Başkan V.