2016 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi

31-03-2016
attachment

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

NİSAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    04 Nisan 2016

       Gün ve Saati      :    Pazartesi - 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesine istinaden Meclis Üyeleri arasından gizli oyla Meclis 1.Başkan Vekilinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.03.2016 tarih ve 54 sayılı yazısı,

 

2-    5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesine istinaden Meclis Üyeleri arasından gizli oyla Meclis 2. Başkan Vekilinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.03.2016 tarih ve 55 sayılı yazısı,

 

3-    5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesine istinaden Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 2 Asıl Katip Üyenin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.03.2016 tarih ve 56 sayılı yazısı,

 

4-    5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesine istinaden Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 2 Yedek Katip Üyenin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.03.2016 tarih ve 57 sayılı yazısı,

 

5-    5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesine istinaden Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 3 Encümen Üyesinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.03.2016 tarih ve 58 sayılı yazısı,

 

6-    5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden 1 yıl görev yapmak üzere Meclis İhtisas Komisyonlarının teşkili ve Üyelerinin tespiti hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.03.2016 tarih ve 59 sayılı yazısı,

 

7-    İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ortaöğretim 11. sınıf (lise) öğrencilerine bilgi ve görgülerini artırmak, gelecek planlamasında katkıda bulunmak üzere öğretmenleri eşliğinde İstanbul’a gezi düzenlenmesi, 1974 Kıbrıs Barış Harekatında görev yapan gazilerimizi eşleriyle birlikte, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin Nisan ayı içeresinde 2 gece konaklamalı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine götürülmesi, ayrıca Belediyemizde görev yapan personellerimiz ve aileleri için 2016 yılı içeresinde 1 gece konaklamalı yurtiçi gezi düzenlenmesi, yapılacak giderlerin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi, öğrencilerin organizasyon ve izinleri için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Protokol yapılması için Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi hakkındaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.03.2016 tarih ve 225 sayılı yazısı,

 

8-    Efraim DUMAN’ın; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, Kiremitlik Mevkii, M22A19D1C-M22A19D4B pafta, 318 ada, 1 nolu parsel ve 334 ada, 1 nolu parselde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2016 tarih ve 2559 sayılı yazısı,

  

9-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, M22A18C2D-M22A18C2C pafta, 200 ada ve çevresinde yol düzenlemeleri yapılarak fonksiyonların Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2016 tarih ve 2560 sayılı yazısı,

 

10-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22A22C3D-M22D02B2A pafta, Fakülte Caddesine ve 6014, 6015, 6016 sokaklara cepheli muhtelif parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2016 tarih ve 2561 sayılı yazısı,

 

11-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B1D-M22D03B1C pafta, Vatan Bulvarı, Cem Sultan Caddesi, 2017 sokak ve Şehit Hüseyin Çelik Caddesi arasında kalan alan ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2016 tarih ve 2562 sayılı yazısı,

 

12-  Hatice PEŞTERE, İbrahim PEŞTERE ve Kadriye ÇIRAK, Ramazan ÇAPAR’ın, Pamukkale Belediye Meclisinin 08/12/2015 tarih ve 2015/484 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/01/2016 tarih ve 78 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,210 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2C pafta, 209-225-226 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazları bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2016 tarih ve 2563 sayılı yazısı,

 

13Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, M22A18D3A pafta, 3802 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2016 tarih ve 2564 sayılı yazısı,

 

14Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Güzelköy Mahallesi, M22A19D1B pafta, 126 ada, 5 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2016 tarih ve 2565 sayılı yazısı,

 

15-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, M22A22C2B pafta, 4471 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2016 tarih ve 2566 sayılı yazısı,

 

16Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, M22A18C2B-M22A18C2C pafta, 133 ada ve çevresinde yol düzenlemeleri yapılarak fonksiyonların Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2016 tarih ve 2567 sayılı yazısı,

 

17Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, M22A18C2D pafta, 252 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2016 tarih ve 2568 sayılı yazısı,

 

18-  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/12/2015 tarih ve 2015/476 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/01/2016 tarih ve 145 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,207 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1A pafta, 3334-3336 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazları bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2016 tarih ve 2569 sayılı yazısı,

 

19-  5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince 2015 yılı gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin incelendiğine dair Denetim Komisyonunca hazırlanan 2015 yılı Denetim Raporunun okunarak Meclisin bilgisine sunulması,

 

20-  5393 sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunun 41.maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik gereğince hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.03.2016 tarih ve 1939 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

21-  Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2B-M22A22C2C pafta, 239-240-4967-4968 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

22-  İlahiyat Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali AYGÖREN’in; Hürriyet Mahallesinde bulunan tapunun Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22A23D3D pafta, 5711 ada, 5-6-7 nolu parsellerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

23-  Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, M22A22C2A-M22A22C2B pafta, 491-492-2688-2689-2690-2691-2692 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

24-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

                                                                                                                                31/03/2016 

                                                                                                                          Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                            Belediye Başkanı