2016 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi

29-04-2016
attachment

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

MAYIS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    03 Mayıs 2016

       Gün ve Saati       :    Salı- 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Belediyemize ait 2015 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.maddesi gereğince düzenlenen Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41.maddelerinde belirtilen hükümlere göre hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2015 yılı Kesin Hesabının görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2016 tarih ve 2774 sayılı yazısı,

 

2-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde mülga Akkale Belediyesine ait “Konut Alanı” olarak planlı alanlara ilişkin plan hükmü ile mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılaşma şartları ve yönetmeliğe uygun bahçe mesafeleri arasında çelişki bulunması sebebiyle plan hükmünün kaldırılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 3432 sayılı yazısı,

 

3-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi sınırları içerisinde Denizli-Ankara Karayolunun doğusuna cepheli, Şehit İlker Kocabıyık Caddesi ile Şeyh Bedrettin Caddesi arasında kalan bazı yapı adalarının alan kullanışlarının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmesi ve 5001-3332 adalar arasından geçen yol genişlemesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 3433 sayılı yazısı,

 

4-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan M22A22C4B-M22A22C4C pafta, 163 ada ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 3434 sayılı yazısı,

 

5-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, M22D10A2D pafta, Adnan Menderes Caddesi, 2031, 2019, 2026, 2018, 2020 ve 2021 Sokaklar arasında kalan bölgede yolların genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 3435 sayılı yazısı,

 

6-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, M22A23D4B-M22A23D4C pafta, 3900 ada ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 3436 sayılı yazısı,

   

7-    Yadigar CENGİZ ve Ahmet CENGİZ’in; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, M22A23D1D pafta, 5666 ada, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 3437 sayılı yazısı,

 

8-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, M22A22B3D pafta, 3603 - 3621 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 3438 sayılı yazısı,

 

9-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi, M22A23D1D-M22A23D4A pafta, 4567, 4568, 4573 ve 4574 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 3439 sayılı yazısı,

 

10-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2A-M22A22C2B-M22A22C2C-M22A22C2D pafta, Emek Caddesi, İstiklal Caddesi, İnönü Caddesi ve 992 sokak arasında kalan bölge ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 3440 sayılı yazısı,

 

11-  İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A2C pafta, 5201 ada, 8 nolu parselin yapılaşma şartlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 3441 sayılı yazısı,

 

12-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesi, M22A23A2D pafta, 3251 ada ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 3442 sayılı yazısı,

 

13-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, M22A22C3A pafta, Kıbrıs Şehitler Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, 1308 Sokak ve Muammer Aksoy Caddesi arasında kalan bölge ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 3443 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;

 

14-  Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve 2016/139 sayılı kararıyla Komisyona iade edilen; Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, M22A18D3A pafta, 3802 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

15-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

                                                                                                                                 29/04/2016 

 

                                                                                                                         Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                            Belediye Başkanı