anasayfafacebooktwitter
destekhatti
2016 Yılı Haziran Ayı Meclis Gündemi 26.05.2016

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

HAZİRAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    01 Haziran 2016

       Gün ve Saati       :    Çarşamba – 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                   :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B3B pafta, imar planında park alanında bulunan trafo yerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 4270 sayılı yazısı,

 

2-    Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/03/2016 tarih ve 4782 sayılı kararı doğrultusunda Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesi, 7455 ada, 1-2-5 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 4271 sayılı yazısı,

 

3-    Denizli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi sınırları içerisinde 2337 ada, 6 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 4272 sayılı yazısı,

 

4-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde mevcut imar planlarında eğitim-öğretim ihtiyacını karşılayan “İlkokul, İlköğretim Alanı, Lise, Temel Eğitim, Ortaöğretim Alanı, Anaokulu” olarak planlı alanların yapılaşma şartlarının plana işlenmesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre güncellenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 4273 sayılı yazısı,

 

5-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Siteler Mahallesi, M22A22C3C pafta, 1566 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 4274 sayılı yazısı,

 

6-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, tapunun Zeytinköy ve Bağbaşı Mahalleleri sınırları içerisinde 3007-3010-3011-3014-3018-3019-3038-4022-4030-4031 sokakların genişlemesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 4275 sayılı yazısı,

 

7-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesi, M22A23A1C-M22A23A2D pafta, 3236 ada ve 3237 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 4276 sayılı yazısı,

 

8-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesi, M22A23A4B-M22A23A1C-M22A23A2D pafta, 2671 ada ve çevresinde yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 4277 sayılı yazısı,

 

9-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2D pafta, 40 ada ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 4278 sayılı yazısı,

 

10-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2D pafta, 54 ada ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 4279 sayılı yazısı,

 

11-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2C-M22A22C2D pafta, 205 ada ve çevresinde yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 4280 sayılı yazısı,

 

12-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2D-M22A22C3A pafta, 215 ada ve çevresinde yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 4281 sayılı yazısı,

 

13-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2C pafta, 4545 ada ve 4546 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 4282 sayılı yazısı,

 

14-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D02B2B pafta, 4874 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 4283 sayılı yazısı,

 

15-  İlahiyat Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali AYGÖREN’in ve Göker Cami Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mevlüt SÖNMEZ’in ; Hürriyet Mahallesinde bulunan tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22A23D3D pafta, 5711 ada, 5-6-7 nolu parsellerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 4284 sayılı yazısı,

 

16-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, M22A22C1C-M22A22C4B pafta, Lise-1 Caddesi, Emek Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve İnönü Caddesi arasında kalan bölgede yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 4285 sayılı yazısı,

 

17-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, M22A22C2D-M22A22C3A-M22A22C4B pafta, Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 4286 sayılı yazısı,

 

18-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesi, M22D02B1B pafta, 1897 ada ve 1898 ada arasından geçen yolun genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 4287 sayılı yazısı,

 

19-  Belediyemiz sorumluluğundaki Bağbaşı Mahallesi, Pazar Caddesi ve çevresinde imar hatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 4288 sayılı yazısı,

 

20-  Belediye Meclisimizin 02/03/2016 tarih, 2016/86 sayılı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2016 tarih, 402 sayılı kararları ile kabul edilen Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1A-M22A23A1B pafta, 2186 Sokağa cepheli parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait tevhid şartı hususundaki plan hükmünün yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 4289 sayılı yazısı,

 

21-  22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesinin 1.paragrafında “Boş memur kadrolarının sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denildiğinden, buna göre bahse konu yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekte sunulan I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi ve 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince karar alınması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 790 sayılı yazısı,

 

       KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLAR;

 

22-  Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih ve 2016/185 sayılı kararıyla Komisyona iade edilen; Pamukkale Büyükşehir İlçe Belediyemizin sorumluluk alanlarında kalan kent mobilyalarının (billboard, raket, megalight, vb.) konulacağı uygun yerler belirlenerek 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi konusu üzerinde İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

23-  Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi, M22A23D1A pafta, 2944-2945-2946-2947 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

24-  Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi, M22A22C2A pafta, 1914, 2347, 2349, 2350 ve 2356 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

25-  Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy Gölemezli kesimi hariç Belediyemize katılan mahalle, köy ve belediyelerin mevcut imar planlarında üç kat ve üç kata kadar olan yapılaşma şartına sahip parsellere ilişkin plan notu belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

26-  Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi sınırları içerisinde Denizli-Ankara Karayolunun doğusuna cepheli, Şehit İlker Kocabıyık Caddesi ile Şeyh Bedrettin Caddesi arasında kalan bazı yapı adalarının alan kullanışlarının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmesi ve 5001-3332 adalar arasından geçen yol genişlemesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

27-  Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan M22A22C4B-M22A22C4C pafta, 163 ada ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

28-  Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi, M22A23D1D-M22A23D4A pafta, 4567, 4568, 4573 ve 4574 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

29-  Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2A-M22A22C2B-M22A22C2C-M22A22C2D pafta, Emek Caddesi, İstiklal Caddesi, İnönü Caddesi ve 992 sokak arasında kalan bölge ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

30-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

                                                                                                                                  26/05/2016

 

                                                                                                                         Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/4

KURUMSAL HİZMET REHBERİ FAALİYET BİLGİLERİ LİNKLER