2016 Yılı Ağustos Ayı Meclis Gündemi

29-07-2016
attachment

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

AĞUSTOS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi    :    02 Ağustos 2016

       Gün ve Saati       :    Salı – 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                                  :

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

1-    Belediye Meclisinin 14.04.2014 tarih ve 2014/12 sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkındaki Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25.07.2016 tarih ve 315 sayılı yazısı,

2-    Belediyemize ait ambalaj atıklarını toplama ayırma tesisi bulunmaması ve Belediyemiz sınırları içerisinde söz konusu tesis kurulacak büyüklükte ve özellikte bir yer bulunamaması nedeniyle ambalaj atıklarının toplama ve ayırma işinin bu alanda lisanslı firmalara ihale yoluyla bedel alınarak yaptırılması amacıyla imtiyaz devrinin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67.maddesi ile 18.maddesinin (j) fıkrası hükümleri doğrultusunda çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi bulunan gerçek ve tüzel kişilere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümlerine göre Belediyemiz Encümeni tarafından ihalesinin yapılması hususunda imtiyaz devri için karar alınması hakkındaki Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve 368 sayılı yazısı,

3-    5393 sayılı Belediye Kanunun 60.maddesinin (i) bendine göre Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin ortaokul ve lise öğrencilerine 2016/2017 Eğitim Öğretim yılında verilecek olan eğitim yardım süresinin yardım miktarının ve sayısının belirlenmesi, yapılacak harcamaların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi hakkındaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 29.07.2016 tarih ve 573 sayılı yazısı,

4-    Hacıkaplanlar Mahallesi, 305, 306, 307, 308, 309 adalar ve çevresinde imar hatlarının ve yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve 6123 sayılı yazısı,

5-    Mehmet YETİŞ, Nuray YETİŞ ve Durcan ZORLUÇERİ’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 5703 ada, 12 nolu ve 5704 ada, 4-7 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve 6124 sayılı yazısı,

6-    Hacıkaplanlar Mahallesi, 266-267 adalar ve çevresinde imar hatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve 6125 sayılı yazısı,

7-    Sedat DALKILIÇ, Elmas EREN, Muslih KARASAÇ ve Ayşe KARASAÇ’ın, Pamukkale Belediye Meclisinin 05/04/2016 tarih ve 2016/142 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/05/2016 tarih ve 692 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,267 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, M22A18C2B-M22A18C2C pafta, 133 ada ve çevresinde yol düzenlemeleri yapılarak fonksiyonların Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazları bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve 6127 sayılı yazısı

 

8-    Ayşe ŞAHİNKAYA ve Fatma PİYAN’ın, Pamukkale Belediye Meclisinin 02/03/2016 tarih ve 2016/96 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2016 tarih ve 508 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,252 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi, M22A23D4C pafta, 5796 ada, 4 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazları bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve 6128 sayılı yazısı,

9-    Ahmet ÜNLÜER’in, Pamukkale Belediye Meclisinin 03/02/2016 tarih ve 2016/54 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/04/2016 tarih ve 558 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,236 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, M22A22C2A pafta, 507 ada, 4, 5, 6, 12 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve 6129 sayılı yazısı,

10-  İsmail ASLAN ve Güngör ASLAN’ın, Pamukkale Belediye Meclisinin 03/03/2016 tarih ve 2016/102 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2016 tarih ve 503 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-6537,4 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi, M22A24B2B-M22A25A1A-M22A25A1D pafta, 417 parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazları bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve 6130 sayılı yazısı,

11-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, M22A23A4D pafta, 4383 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve 6131 sayılı yazısı,

12-  Pamukkale Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6544 ada, 1 nolu, 6545 ada, 5-11 nolu, 6548 ada, 2 nolu ve 6549 ada, 1 nolu parselleri ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve 6132 sayılı yazısı,

13-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi 313 ada, 1 nolu parsel ile 314 ada, 1, 7, 8 ve 9 nolu parseller ile 4461 ada, 1, 5 ve 6 nolu parsellerle ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve 6133 sayılı yazısı,

14-  Ahmet KILINÇ’ın; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesi, M22A18B2B pafta, 973 nolu parseli ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve 6134 sayılı yazısı,

15-  İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi 1509 ada 370 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve 6135 sayılı yazısı,

 

16-  Melike ŞÜMÜR’ün, Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2016 tarih ve 2016/144 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/05/2016 tarih ve 681 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,257 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2B-M22A22C2C pafta, 239, 240, 4967, 4968 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve 6136 sayılı yazısı,

17-  Numan ATAK ve Selime KALYONCUOĞLU Vekili Av. M.Yıldırım AYCAN’ın, Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2016 tarih ve 2016/150 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2016 tarih ve 519 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,276 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2C pafta, 4549 ve 4554 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve 6137 sayılı yazısı,

18-  İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi 277 ada, 142 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve 6138 sayılı yazısı,

19-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde 2014 yılı Nisan ayından itibaren Pamukkale Belediye Meclisince alınan kararlardaki yola terk işlemleri sonucu etkilenen parsellerin kot alma yönü ile ilgili plan hükmü belirlenmesi gerektiğinden, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve 6139 sayılı yazısı,

       KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

20-  Pamukkale İlçesi, tapunun Deliktaş ve Cumhuriyet Mahalleleri sınırları içerisinde uygulama görmemiş alanlar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

21-  Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, Ticaret-Konut Alanları ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

22-  Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde mevcut imar planlarında eğitim-öğretim ihtiyacını karşılayan “İlkokul, İlköğretim Alanı, Lise, Temel Eğitim, Ortaöğretim Alanı, Anaokulu” olarak planlı alanların yapılaşma şartlarının plana işlenmesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre güncellenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

23-  İlahiyat Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali AYGÖREN’in ve Göker Cami Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mevlüt SÖNMEZ’in; Hürriyet Mahallesinde bulunan tapunun Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22A23D3D pafta, 5711 ada, 5-6-7 nolu parsellerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

24-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

                                                                                                                                29/07/2016

 

                                                                                                                         Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                            Belediye Başkanı