2016 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemi

29-08-2016
attachment

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

EYLÜL AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

        Birleşim Tarihi    :    02 Eylül 2016

       Gün ve Saati       :    Cuma – 17.00

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                      :

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

1-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1A-M22A23A1B pafta, 3328 ada, 5 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2016 tarih ve 7068 sayılı yazısı,

2-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, M22A22C1C-M22A22C4B pafta, Lise-1 Caddesi, Emek Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve İnönü Caddesi arasında kalan bölgede yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2016 tarih ve 7069 sayılı yazısı,

3-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, M22A22C2D-M22A22C3A-M22A22C4B pafta, Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2016 tarih ve 7070 sayılı yazısı,

4-    Ali MAZIOĞLU’nun; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, M22D04A4B pafta, 301 ada, 9 nolu parselinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2016 tarih ve 7071 sayılı yazısı,

5-    Mustafa ŞANDIRLI’nın; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 17L-IV pafta, 197 ada, 4 nolu parselinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2016 tarih ve 7072 sayılı yazısı,

6-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B1D pafta, Şehit Hüseyin Çelik Caddesi-1051 Sokak ve Cem Sultan Caddesi arasında kalan Belediye Hizmet Alanları ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2016 tarih ve 7073 sayılı yazısı,

7-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, M22A22B3C pafta, 444-445-446-447-452 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2016 tarih ve 7074 sayılı yazısı,

8-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Aktepe Mahallesi, M22A23A2D pafta, 2554 ada 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2016 tarih ve 7076 sayılı yazısı,

9-    İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2D pafta, 41 ada, 22 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2016 tarih ve 7077 sayılı yazısı,

10-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, M22A22B3C - M22A23A4D pafta, Denizli – Ankara Karayolunun doğusuna cepheli muhtelif parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2016 tarih ve 7078 sayılı yazısı,

       KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

11-  İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D02B2A pafta, 5450 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

12-  Ömer KILINÇARSLAN’ın, Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Kınıklı Mahallesi, Çayaltı Mevkii, M22A23D4C pafta, 5702 ada, 10-11 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçeklİ Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

13-  Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi sınırları içerisinde yol genişlemeleri ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

14-  Hacıkaplanlar Mahallesi 305, 306, 307, 308, 309 adalar ve çevresinde imar hatlarının ve yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

15-  Hacıkaplanlar Mahallesi 266-267 adalar ve çevresinde imar hatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

16-  Sedat DALKILIÇ, Elmas EREN, Muslih KARASAÇ ve Ayşe KARASAÇ’ın, Pamukkale Belediye Meclisinin 05/04/2016 tarih ve 2016/142 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/05/2016 tarih ve 692 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,267 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, M22A18C2B-M22A18C2C pafta, 133 ada ve çevresinde yol düzenlemeleri yapılarak fonksiyonların Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazları bulunduğundan, söz konusu itirazların incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 17-  Ahmet KILINÇ’ın; Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesi, M22A18B2B pafta, 973 nolu parseli ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması talebinin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

18-  Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde 2014 yılı Nisan ayından itibaren Pamukkale Belediye Meclisince alınan kararlardaki yola terk işlemleri sonucu etkilenen parsellerin kot alma yönü ile ilgili plan hükmü belirlenmesi konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

19-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

                                                                                                                                                                                    29/08/2016

     

                                                                                                                                                                             Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                                                                               Belediye Başkanı