2017 Yılı Temmuz Ayı Meclis Karar Özetleri

07-07-2017
attachment
  PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI TEMMUZ AYI
 TOPLANTISININ 05 TEMMUZ 2017 (1.BİRLEŞİM) VE 06 TEMMUZ 2017
(2.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 04.07.2017
2017/239
Mehmetçik ve Kınıklı Mahallelerimizde bulunan “Almelo Caddesi” isminin “Başsavcı Mustafa ALPER Caddesi” olarak değiştirilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
2 04.07.2017
2017/240
Muhtelif İmar Adalarında Kitle Durumunun ve Yapı Yaklaşma sınırlarının İmar Planına İşlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerinin yeniden belirlenmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 04.07.2017
2017/241
Emine UZUN’un, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, M22A23D1A pafta, 3483 ada, 7 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
4 04.07.2017
2017/242
DENKO Uluslararası Nakliye Tekstil Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’nin; Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi M22A19C3C-M22A19C3D pafta, Mülga Kaleköy 267 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
5 04.07.2017
2017/243
Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 4594 ada, 1 nolu ve Aktepe Mahallesi tapunun Kurudere Mahallesi, 219 ada, 3 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 04.07.2017
2017/244
Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, M22A22B3B-M22A22B3C pafta, 332 ve 4190 adalarda kitle belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
7 04.07.2017
2017/245
Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, M22A22B3D pafta, 3617 ada, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parsellerde kitle belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 04.07.2017
2017/246
Pamukkale Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 2017/206 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2017 tarih 541 sayılı kararı ile onaylanan Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2D pafta, 4973 ada, 2 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
9 04.07.2017
2017/247
Pamukkale Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 2017/204 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2017 tarih 548 sayılı kararı ile onaylanan Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, M22A22B3A-M22A22B3B pafta, 295 ada, 182 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi. 
10 04.07.2017
2017/248
Pamukkale Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 2017/204 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2017 tarih 548 sayılı kararı ile onaylanan Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, M22A22B3C pafta, 528 ada, 22 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
11 04.07.2017
2017/249
Pamukkale Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 2017/203 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2017 tarih 549 sayılı kararı ile onaylanan Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2D pafta, 200 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
12 04.07.2017
2017/250
Pamukkale İlçe sınırları içinde yaşayan şehit ve gazi yakınlarının, moral ve motivasyonlarını arttırmak, tarihi ve kültürel alanları gezdirmek amaçlı 2017 yılı içerisinde 1 gece konaklamalı yurtiçi gezisi yapılması planlanmaktadır. Şehit ve gazi yakınlarına yönelik düzenlenecek olan gezi etkinliği giderlerinin Kültür İşleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
13 04.07.2017
2017/251
Mülkiyeti Belediyemize ait, Akköy Mahallesi, Köyiçi mevkii, 585 parsel nolu 1.400,00 m² sahalı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Maliye Hazinesi adına bedelsiz olarak devrinin yapılıp yapılmayacağı konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
14 04.07.2017
2017/252
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekli I Sayılı Kadro İhdas Cetveli (Memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (Memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (Memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (Memur) cetvellerinin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
15 04.07.2017
2017/253
Kuşpınar Mahallesi, 1, 3, 4, 14, 90, 91, 92, 93, 232, 250 nolu adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
16 04.07.2017
2017/254
Hacıkaplanlar Mahallesi, 268, 269, 486, 487 nolu adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
17 04.07.2017
2017/255
Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 3061 ada çevresi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
18 04.07.2017
2017/256
Topraklık Mahallesi, 824, 4188, 5269, 5268, 5266, 5267 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
19 04.07.2017
2017/257
Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi, 18 ada, 6 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
20 04.07.2017
2017/258
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07/04/2017 tarih ve 6407 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1622 ada, 8 nolu parseli ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
21 04.07.2017
2017/259
Pamukkale Belediye Meclisinin 06/01/2017 tarih, 2017/41 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 332 sayılı kararı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05/05/2017 tarih ve 6515 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-6537,5 Plan İşlem Numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi, Denizli-Ankara Karayolu Kenarı 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili plan değişikliğine kanuni askı süresi içinde yapılan itirazların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
22 04.07.2017
2017/260
Pamukkale Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarih, 2017/114 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2017 tarih ve 408 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-17875,3 Plan İşlem Numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2.Bölge Müdürlüğünün Pamukkale–Akköy–Sarayköy Yol Projesi Doğrultusunda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna kanuni askı süresi içinde yapılan itirazların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
23 04.07.2017
2017/261
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02/06/2017 tarih ve 6652 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hatipoğlu Mahallesi, 2364 ada, 11 nolu parseli ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
24 05.07.2017
2017/262
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D02B2A pafta, 1878 ada, 1 nolu parselde bulunan Rekreasyon Alanı içerisinde trafo alanı tesis edilmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
25 05.07.2017
2017/263
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen EK 1-I Sayılı Kadro İhdas Cetveli EK 2-II Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli, EK 3-III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli ve EK 4- IV Sayılı Dolu Boş Kadro Durumu Cetvellerinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
26 05.07.2017
2017/264
Mülkiyeti Belediyemize ait, Akköy Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 3 pafta,  585 parsel nolu 1.400,00 m² sahalı kargir cami, ev ve avlu vasıflı taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Maliye Hazinesi adına bedelsiz olarak devrinin yapılmasının uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk. 
27 05.07.2017
2017/265
Mehmetçik ve Kınıklı Mahallelerimizde bulunan “Almelo Caddesi” isminin, “Başsavcı Mustafa ALPER Caddesi” olarak değiştirilmesine dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
28 05.07.2017
2017/266
Pamukkale İlçe sınırları içinde yaşayan şehit ve gazilerin birinci dereceden yakınlarına yönelik her aileden en fazla iki kişi olacak şekilde, 2017 yılı içerisinde 1 (bir) gece konaklamalı yurtiçi gezisi yapılması ve giderlerinin Kültür İşleri Müdürlüğünün 2017 yılı ilgili bütçe kaleminden ödenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
29 05.07.2017
2017/267
Muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
30 05.07.2017
2017/268
Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi 3483 ada, 7 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
31 05.07.2017
2017/269
DENKO Uluslararası Nakliye Tekstil Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin; Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi, M22A19C3C-M22A19C3D pafta, mülga Kaleköy, 267 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
32 05.07.2017
2017/270
Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 4594 ada, 1 no.lu ve Aktepe Mahallesi tapunun Kurudere Mahallesi 219 ada, 3 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
33 05.07.2017
2017/271
Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 3061 ada ve çevresi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
34 05.07.2017
2017/272
Pamukkale Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarih ve 2017/114 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2017 tarih ve 408 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-17875,3 plan işlem numarasıyla kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesinde Karayolları Genel Müdürlüğü, 2.Bölge Müdürlüğünün Pamukkale-Akköy-Sarayköy Yol Projesi doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
35 05.07.2017
2017/273
Belediye Meclisinin Ağustos ayı toplantısının “01 Ağustos 2017 Salı günü saat 17.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.