02 MART 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

25-02-2015
attachment

Olağanüstü Meclis Toplantı Gündemi

Pamukkale Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi uyarınca 02 Mart 2015 Pazartesi günü saat 16.00’da Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda aşağıda gündemde yazılı konuyu görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapacaktır. Kamuoyuna duyurulur. 25.02.2015

 

1- Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait Dokuzkavaklar Mahallesi, 3170 ada, 1 parsel nolu 2.747,00 m²sahalı parsele, semt polikliniği ile Sağlık Bakanlığı ve Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde gerekli görülen diğer sağlık hizmetleri sunumu yapılması için bina yapılacak olup, 5393 sayılı Kanunun 75.maddesi uyarınca Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait Dokuzkavaklar Mahallesi 3170 ada, 1 parsel nolu 2.747,00 m² sahalı parselin Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Pamukkale Belediyesi ile yapılacak protokole imza atmak üzere Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.