anasayfafacebooktwitter
destekhatti
İhale İlanı 07.08.2017

İLAN

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Pamukkale Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.

İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.

Katılımcılardan İstenen belgeler;

  1. Gerçek kişiler; Nüfus cüzdan fotokopisi, tebligat için adres beyanı (Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan), gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
  2. Tüzel kişilik adına katılacaklar; Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi, İmza sirküleri, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Faaliyet Belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopileri, ortak girişim olması halinde; noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, tebligat için adres beyanı, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.

* İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                        

* Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümleri uygulanır.  

* İhaleye giren herkes ihale şartnamesini okuyup anladığını peşinen kabul etmiş sayılır.

* İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır.

Sıra No

Adres Bilgileri

Kullanım Amacı

M²

Muhammen Bedel        

Kira Bitiş Tarihi

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi ve Saati

 

1

 

Pınarkent Mahallesi, 66 Sokak No:61                                          

 

Park Alanı ve İşyeri

 

125,00 m²

 

500,00.-TL+KDV/AY

 

31.03.2020

 

596,00.-TL

 

15 Ağustos 2017 Saat: 10:00

 

2

Oğuzhan Mah. Adnan Menderes Cad.      (Ziraat Bankası üstü)

 

İşyeri

 

120,00 m²

 

100,00.-TL/AY

 

31.03.2020

 

101,00.-TL

 

15 Ağustos 2017 Saat: 10:05

 

3

Gözler Mahallesi, Akgöl Sokak, No:12/G

 

Dükkân

 

45,00 m²

 

130,00.-TL+KDV/AY

 

31.03.2020

 

155,00.-TL

 

15 Ağustos 2017 Saat: 10:10

 

4

Gözler Mahallesi, Akgöl Sokak, No:12/H

 

Dükkân

 

45,00 m²

 

130,00.-TL+KDV/AY

 

31.03.2020

 

155,00.-TL

 

15 Ağustos 2017 Saat: 10:15

 

5

Gözler Mahallesi, Akgöl Sokak, No:12/I

 

Dükkân

 

45,00 m²

 

130,00.-TL+KDV/AY

 

31.03.2020

 

155,00.-TL

 

15 Ağustos 2017 Saat: 10:20

 

6

Gözler Mahallesi, Akgöl Sokak, No:12/K

 

Dükkân

 

45,00 m²

 

130,00.-TL+KDV/AY

 

31.03.2020

 

155,00.-TL

 

15 Ağustos 2017 Saat: 10:25

 

7

Gölemezli Mah. Belediye Cad. No:27/A

 

Kahvehane

 

75,00 m²

 

130,00.-TL+KDV/AY

 

31.03.2020

 

155,00.-TL

 

15 Ağustos 2017 Saat: 10:30

 

8

 

Uzunpınar Mahallesi, 201 Sokak, No: 10/A

 

Dükkân

 

27,00 m²

 

100,00.-TL+KDV/AY

 

31.03.2020

 

119,20.-TL

 

15 Ağustos 2017 Saat: 10:35

 

9

 

Uzunpınar Mahallesi, 201 Sokak, No: 10/E

 

Dükkân

 

30,00 m²

 

100,00.-TL+KDV/AY

 

31.03.2020

 

119,20.-TL

 

15 Ağustos 2017 Saat: 10:40

 

10

 

Uzunpınar Mahallesi, 201 Sokak, No: 4/A

 

Kahvehane

 

75,00 m²

 

400,00.-TL+KDV/AY

 

31.03.2020

 

477,00.-TL

 

15 Ağustos 2017 Saat: 10:45

 

11

 

Uzunpınar Mahallesi, 201 Sokak, No: 4/C

 

Dükkân

 

20,00 m²

 

100,00.-TL/AY

 

31.03.2020

 

119,20.-TL

 

15 Ağustos 2017 Saat: 10:50

 

12

 

Zümrüt Mahallesi, 2010 Sokak,

 

Halı Saha ve büfe

 

7,60 m²

 

1.350,00.-TL+KDV/AY

 

31.03.2020

 

1.609,00.-TL

 

15 Ağustos 2017 Saat: 10:55

 

13

 

Eymir Mahallesi

 

Tarla

 

10.900 m²

 

1.000,00.-TL/YIL

 

31.03.2020

 

84,20.-TL

 

15 Ağustos 2017 Saat: 11:00

 

14

 

Eymir Mahallesi

 

Tarla

 

4.800 m²

 

750,00.-TL/YIL

 

31.03.2020

 

63,15.-TL

 

15 Ağustos 2017 Saat: 11:05

 

15

 

Eymir Mahallesi

 

Tarla

 

4.000 m²

 

700,00.-TL/YIL

 

31.03.2020

 

59,00.-TL

 

15 Ağustos 2017 Saat: 11:10

 

16

 

Eymir Mahallesi

 

Tarla

 

3.800 m²

 

650,00.-TL/YIL

 

31.03.2020

 

54,80.-TL

 

15 Ağustos 2017 Saat: 11:15

 

17

Akköy Mah. Hacımahmutdüden Mevkii

 

Tarla

 

14.000 m²

 

2.400,00.-TL/YIL

 

31.03.2020

 

202,00.-TL

 

15 Ağustos 2017 Saat: 11:20

 

18

 

Uzunpınar Mahallesi

 

Tarla

 

5.700 m²

 

750,00.-TL/YIL

 

31.03.2020

 

63,15.-TL

 

15 Ağustos 2017 Saat: 11:25

KURUMSAL HİZMET REHBERİ FAALİYET BİLGİLERİ LİNKLER