2017 Yılı Ağustos Ayı Meclis Karar Özetleri

07-08-2017
attachment
  PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI AĞUSTOS AYI
 TOPLANTISININ 01 AĞUSTOS 2017 (1.BİRLEŞİM) VE 02 AĞUSTOS 2017
(2.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 01.08.2017
2017/274
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, 41 ada, 16 nolu parselde kitle düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2 01.08.2017
2017/275
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 6834 – 6835 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 01.08.2017
2017/276
Ali İhsan KARAALP ve Nurnisa KARAALP’in; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D03A1B pafta, 2386 ada, 5 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 01.08.2017
2017/277
Mehmet SÖYLEMEZ ve Ali Rıza ÖZGÜR’ün, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, M22A22C2B pafta, 4451 ada, 3 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 01.08.2017
2017/278
Mehmetçik ve Kınıklı Mahallelerimizin sınırında Orman Lojmanlarının bulunduğu kısımda sınır değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonu ile İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk. 
6 01.08.2017
2017/279
Adnan Menderes, Akköy, Atatürk, Aziziye, Çerkez, Mahmut Sönmez, Oğuz, Sami Türel Mahallelerinin birleştirilmesi, tek mahalle oluşturulması ve yeni oluşturulacak mahallenin isminin tespiti hakkında karar alınması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonu ile İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
7 01.08.2017
2017/280
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Uzunpınar Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında uygulama/kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere gerekli şartları sağlayan 6 adet bilirkişinin seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
8 01.08.2017
2017/281
Belediyemiz sınırları içindeki asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılabilmesi için Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre, İdaremiz ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş A tipi muayene kuruluşu arasında protokol imzalanmış olup, Yönetmelik gereğince ve Bakanlıkça ilan edilen (Periyodik kontrol ücreti) taban ve tavan fiyatlarına göre Belediyemiz ile protokol yapan A tipi muayene kuruluşunun tahsil edeceği, periyodik kontrol ücreti ve idareye aktarılacak olan (en fazla %10’u) oranın görüşülmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 01.08.2017
2017/282
Pamukkale Belediye Meclisinin 2017 yılı tatil ayının “EYLÜL” ayı olarak belirlenmesi konusunda verilen önergenin kabulü hk. 
10 01.08.2017
2017/283
Pamukkale Belediye Meclisinin Ağustos ayı toplantısının 01.08.2017 tarihli 1.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
11 01.08.2017
2017/284
Belediyemize ait ambalaj atıklarını toplama ayırma tesisi bulunmaması nedeniyle ambalaj atıklarının toplama ve ayırma işinin çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi bulunan gerçek ve tüzel kişilere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümlerine göre Belediyemiz Encümeni tarafından ihalesinin yapılması hususunda imtiyaz devri için karar alınması konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
12 01.08.2017
2017/285
Belediye Meclis Üyesi Hüseyin KARADENİZ’den boşalan İmar Komisyonu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere İsmail BALABAN’ın seçildiği hk. 
13 01.08.2017
2017/286
Topraklık Mahallesi, 319 ada, 10 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
14 01.08.2017
2017/287
Ali KAHRAMAN’ın; Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 4879 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
15 01.08.2017
2017/288
Hacı Muhammet Koç ve Salihler Eğitim Sosyal Yardımlaşma Vakfının, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayhan Mahallesi, M22A23D3C pafta, 193 ada, 8 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
16 01.08.2017
2017/289
Pamukkale Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarih ve 2017/235 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2017 tarih ve 631 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,431 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
17 01.08.2017
2017/290
Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, M22A22B3B-M22A22B3C pafta, 332 ve 4190 adalarda kitle belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
18 01.08.2017
2017/291
Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, M22A22B3D pafta, 3617 ada, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parsellerde kitle belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
19 01.08.2017
2017/292
Pamukkale Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih, 2017/206 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/05/2017 tarih, 541 sayılı kararı ile onaylanan Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2D pafta, 4973 ada, 2 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itiraz doğrultusunda hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
20 01.08.2017
2017/293
Pamukkale Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih, 2017/204 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/05/2017 tarih, 548 sayılı kararı ile onaylanan Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, M22A22B3A-M22A22B3B pafta, 295 ada, 182 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itiraz doğrultusunda hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
21 01.08.2017
2017/294
Pamukkale Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih, 2017/204 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/05/2017 tarih, 548 sayılı kararı ile onaylanan Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, M22A22B3C pafta, 528 ada, 22 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın plan bütünlüğünü bozucu ve emsal teşkil edici nitelik taşıması nedeniyle uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
22 01.08.2017
2017/295
Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi 18 ada, 6 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 01.08.2017
2017/296
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07/04/2017 tarih ve 6407 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1622 ada, 8 nolu parseli ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
24 01.08.2017
2017/297
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02/06/2017 tarih ve 6652 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hatipoğlu Mahallesi, 2364 ada, 11 nolu parseli ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
25 02.08.2017
2017/298
Pamukkale Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih, 2017/203 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/05/2017 tarih, 549 sayılı kararı ile onaylanan Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2D pafta, 200 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz doğrultusunda hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
26 02.08.2017
2017/299
Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 1-3-4-14-90-91-92-93-232-250 adalarda kitle durumlarının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
27 02.08.2017
2017/300
Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, 268-269-486-487 adalarda kitle durumlarının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
28 02.08.2017
2017/301
Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 824-4188-5269-5268-5266-5267 adalarda kitle durumlarının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
29 02.08.2017
2017/302
Pamukkale Belediye Meclisinin 06/01/2017 tarih ve 2017/41 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 332 sayılı kararı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05/05/2017 tarih ve 6515 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-6537,5 plan işlem numarasıyla kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi, Denizli-Ankara Karayolu Kenarı 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
30 02.08.2017
2017/303
Belediyemize ait ambalaj atıklarını toplama ayırma tesisi bulunmaması nedeniyle ambalaj atıklarının toplama ve ayırma işinin çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi bulunan gerçek ve tüzel kişilere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümlerine göre Belediyemiz Encümeni tarafından ihale edilmesi amacıyla imtiyaz devrinin yapılmasına dair İdari ve Diğer İşler  Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
31 02.08.2017
2017/304
Mehmetçik Mahallesindeki Orman Lojmanlarının bulunduğu kısımda 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere ekli koordinatlı krokide gösterildiği şekilde 1-2-3-4-5 noktaların oluşturduğu Mehmetçik-Kınıklı Mahalle sınırının 1-5 noktalarının oluşturduğu yeni sınırına alınmasına ait değişikliğin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonu ile İdari ve Diğer İşler Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
32 02.08.2017
2017/305
Adnan Menderes, Akköy, Atatürk, Aziziye, Çerkez, Mahmut Sönmez, Oğuz, Sami Türel Mahallelerinin birleştirilmesi, tek mahalle oluşturulması ve yeni oluşturulacak mahallenin isminin “AKKÖY” olarak belirlenmesine dair İmar Komisyonu ile İdari ve Diğer İşler Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
33 02.08.2017
2017/306
Belediyemiz sınırları içindeki asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılabilmesi için Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğine ve ilgili tebliğ hükümleri gereğince A tipi muayene kuruluşu ile yapılan protokolde Bakanlıkca belirlenen ücretlerin uygulanması ve bu ücretler üzerinden %10 idare payının tahsil edilerek Belediyemize gelir kaydedilmesi ve protokol süresince yönetmelikte belirtilen “Periyodik kontrol taban ve tavan ücreti, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında” artış yapılarak, küsuratın tama tamamlanarak uygulanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
34 02.08.2017
2017/307
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, 41 ada, 16 nolu parselde kitle düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
35 02.08.2017
2017/308
Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 6834 ve 6835 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
36 02.08.2017
2017/309
Mehmet SÖYLEMEZ ve Ali Rıza ÖZGÜR’ün, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, M22A22C2B pafta, 4451 ada, 3 nolu parseli ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
37 02.08.2017
2017/310
Topraklık Mahallesi, 319 ada, 10 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
38 02.08.2017
2017/311
Ali KAHRAMAN’ın; Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 4879 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
39 02.08.2017
2017/312
Hacı Muhammet KOÇ ve Salihler Eğitim Sosyal Yardımlaşma Vakfının, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayhan Mahallesi, M22A23D3C pafta, 193 ada, 8 nolu parseli ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
40 02.08.2017
2017/313
Pamukkale Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarih ve 2017/235 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2017 tarih ve 631 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,431 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
41 02.08.2017
2017/314
Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve 2017/314 sayılı kararı ile 2017 yılı Eylül ayı tatil ayı olarak belirlendiğinden, Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının “03 Ekim 2017 Salı günü saat 17.00’de” yapılması hk.