2018 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi

29-12-2017
attachment

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

OCAK AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

       Birleşim Tarihi     :    03 Ocak 2018

       Gün ve Saati       :    Çarşamba - 17.00

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                 :

   -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 1-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy-Gölemezli Kesimi hariç Belediyemize katılan mahalle, köy ve belediyelerin imar planlarında plan notu belirlenmesi konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12859 sayılı yazısı,

2-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 5403 ada, 1-2-3-6-7 nolu parseller ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12860 sayılı yazısı,

3-    Ahmet BAYDOĞAN’ın; Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 5185 ada, 3 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12861 sayılı yazısı,

4-    Fatma DURMAZ’ın; Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 4391 ada, 4 ve 9 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12862 sayılı yazısı,

5-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, Şehit Numan Konakcı Caddesi, Fevzi Çakmak Bulvarı ve İstiklal Caddesi arasında kalan imar adalarında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddelerine istinaden imar uygulaması aşamasında tereddütlere sebebiyet vermemek amacıyla yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12863 sayılı yazısı,

6-    Hacıkaplanlar Mahallesi, 288 ada, 1, 14 ve 15 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12864 sayılı yazısı,

7-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12865 sayılı yazısı,

8-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12866 sayılı yazısı,

9-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Güzelköy Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12867 sayılı yazısı,

10-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gökpınar Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12868 sayılı yazısı,

11-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Siteler Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12869 sayılı yazısı,

12-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12870 sayılı yazısı,

13-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12871 sayılı yazısı,

14-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12872 sayılı yazısı,

15-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Yunusemre Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12873 sayılı yazısı,

16-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zümrüt Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12874 sayılı yazısı,

17-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12875 sayılı yazısı,

18-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12876 sayılı yazısı,

19-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Tekke Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12877 sayılı yazısı,

20-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12878 sayılı yazısı,

21-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12879 sayılı yazısı,

22-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kervansaray Mahallesinde yol genişlemelerinin sağlanması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12880 sayılı yazısı,

23-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12881 sayılı yazısı,

24-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12882 sayılı yazısı,

25-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesinde ileride oluşacak tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenmesi, muhtelif imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ve yol genişlemelerinin sağlanması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12883 sayılı yazısı,

26-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12884 sayılı yazısı,

27-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12885 sayılı yazısı,

28-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 5367 ada, 8 ve 9 nolu parsellerde kitle düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 12886 sayılı yazısı,

29-  İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5009 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2017 tarih ve 12905 sayılı yazısı,

30-  Zeytinköy Mahallesi, 167 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2017 tarih ve 12906 sayılı yazısı,

31-  5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan ve Pamukkale Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve 2017/339 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale Belediyesi 2018 yılı Ücretler Tarifesinde Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün ücret tarifelerinde değişiklik yapılması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 6004 sayılı yazısı,

32-  İlçemiz sınırları içerisinde UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale Örenyeri ve Termal Kür Merkezi Karahayıt özel bir yer tutmakta olup, bu bağlamda Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği (EHTTA)’de Avrupa’da bu temel bağlamda çalışmalar yürüten önemli termal turizm merkezlerinin üye olduğu bir kuruluştur. Belediyemiz bu birlikle birlikte çalışmalar yürütebilmek adına araştırma ve bilgi toplama sürecini tamamlayıp gerekli başvuruları yapması ve bahse konu birliğe girmek isteyen bir yerel yönetim olması hususunun görüşülmesi hakkındaki Kültür İşleri Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 698 sayılı yazısı,

33-  22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesinin 1.paragrafında “Boş memur kadrolarının sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denildiğinden, buna göre bahse konu yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekte sunulan I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) Cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince karar alınması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2017 tarih ve 1666 sayılı yazısı,

34-  5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin 3.fıkrası ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarih ve 11493 sayılı ve 16.01.2007 tarih ve 974 sayılı Genelgeler gereğince Belediyemizde 2018 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.07.2017 tarih ve 5933 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları konulu yazısına istinaden tavan ücretlerini geçmemek üzere 01.01.2018-31.12.2018 tarihlerinde geçerli olmak kaydıyla sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerinin tespiti için karar alınması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2017 tarih ve 1667 sayılı yazısı,

35-  Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarih ve 2017/139 sayılı kararı ile 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Meclis İhtisas Komisyonlarından Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Aynur AKDEMİR’in 19.12.2017 tarihinde Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmesi nedeni ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden kalan süreyi tamamlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi yapılması hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2017 tarih ve 201 sayılı yazısı,

36-  5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis Üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak ve her siyasi parti grubunun Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle olmak üzere Denetim Komisyonunun seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2017 tarih ve 202 sayılı yazısı,

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

37-  ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, M22D09B2B pafta, 7053 ada, 24 nolu kadastral parselde bulunan park alanında trafo alanı tesis edilmesi ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

38-  ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, M22A19D3D pafta, 350 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde bulunan park alanında trafo alanı tesis edilmesi ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

39-  Kunduracı Yatağan Kardeşler Petrol, Turizm, Tekstil, Ayakkabıcılık, Gıda, Emlak, San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin; Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 5306 ada, 3 nolu parselin içerisinde trafo alanı ayrılması ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

40-  Şükrü KANBAKAN’ın; Pamukkale İlçesi, tapunun Fesleğen Mahallesi, 3542 ada, 3 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

41-  Pamukkale İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, 268-270-275 nolu imar adaları ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

42-  Şaban SALUK ve Fahri KÖROĞLU’nun; Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 278 ada, 87 ve 88 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

43-  Fayıma İYİCE Vekili Serkan ÖZDEN’in; Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5003 ada, 9 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

44-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

                                                                                                                               29/12/2017 

                                                                                                                        Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                          Belediye Başkanı