2018 Yılı Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri

09-01-2018
attachment

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ

       03 OCAK 2018 (1.BİRLEŞİM), 04 OCAK 2018 (2.BİRLEŞİM) VE 05 OCAK 2018 (3.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 03.01.2018
2018/1
Ayhan PEKER’in, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, 296 ada, 9 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2 03.01.2018
2018/2
Pamukkale Belediye Meclisinin 02/11/2017 tarih ve 2017/373 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarih ve 1245 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale İlçesi, Deliktaş, Fatih, Cumhuriyet, Hürriyet ve Kayıhan Mahallelerinde, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği ile Belirlenen Kısa Mesafeli Koruma Alanı içinde kalan bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazının değerlendirilmesi  konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 03.01.2018
2018/3
PAMYAPI İnşaat San. ve Tic. A.Ş. hisselerini bedelsiz olarak Pamukkale Belediyesine hibe etmek istediğinden, söz konusu Şirketin hisselerinin bedelsiz olarak hibe kabulü konusunun Belediye Meclis gündemine alınması  konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
4 03.01.2018
2018/4
Pamukkale Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısının 03.01.2018 tarihli 1.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
5 03.01.2018
2018/5
Denizli İli, Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy-Gölemezli Kesimi hariç Belediyemize katılan mahalle, köy ve belediyelerin imar planlarında plan notu belirlenmesi konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
6 03.01.2018
2018/6
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 5403 ada, 1-2-3-6-7 nolu parseller ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
7 03.01.2018
2018/7
Ahmet BAYDOĞAN’ın; Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 5185 ada, 3 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 03.01.2018
2018/8
Fatma DURMAZ’ın; Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 4391 ada, 4 ve 9 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 03.01.2018
2018/9
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, Şehit Numan Konakçı Caddesi, Fevzi Çakmak Bulvarı ve İstiklal Caddesi arasında kalan imar adalarında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddelerine istinaden imar uygulaması aşamasında tereddütlere sebebiyet vermemek amacıyla yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
10 03.01.2018
2018/10
Hacıkaplanlar Mahallesi, 288 ada, 1, 14 ve 15 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 03.01.2018
2018/11
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 03.01.2018
2018/12
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 03.01.2018
2018/13
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Güzelköy Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
14 03.01.2018
2018/14
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gökpınar Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
15 03.01.2018
2018/15
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Siteler Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
16 03.01.2018
2018/16
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi.
17 03.01.2018
2018/17
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
18 03.01.2018
2018/18
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
19 03.01.2018
2018/19
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Yunusemre Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi.
20 03.01.2018
2018/20
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zümrüt Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.    
21 03.01.2018
2018/21
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
22 03.01.2018
2018/22
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
23 03.01.2018
2018/23
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Tekke Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
24 03.01.2018
2018/24
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
25 03.01.2018
2018/25
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
26 03.01.2018
2018/26
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kervansaray Mahallesinde yol genişlemelerinin sağlanması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
27 03.01.2018
2018/27
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi.
28 03.01.2018
2018/28
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
29 03.01.2018
2018/29
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesinde ileride oluşacak tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenmesi, muhtelif imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ve yol genişlemelerinin sağlanması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
30 03.01.2018
2018/30
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
31 03.01.2018
2018/31
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
32 03.01.2018
2018/32
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 5367 ada, 8 ve 9 nolu parsellerde kitle düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
33 03.01.2018
2018/33
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5009 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
34 03.01.2018
2018/34
Zeytinköy Mahallesi, 167 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
35 03.01.2018
2018/35
Pamukkale Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve 2017/339 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale Belediyesi 2018 yılı Ücretler Tarifesinde Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün ücret tarifelerinde değişiklik yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
36 03.01.2018
2018/36
İlçemiz sınırları içerisinde UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale Örenyeri ve Termal Kür Merkezi Karahayıt’ın Avrupa’da önemli termal turizm merkezlerinin üye olduğu Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği (EHTTA) ile birlikte çalışmalar yürütebilmek adına araştırma ve bilgi toplama sürecini tamamlayıp gerekli başvuruları yapması ve bahse konu birliğe girmek isteyen bir yerel yönetim olması konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi.
37 03.01.2018
2018/37
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekli I Sayılı Kadro İhdas Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
38 03.01.2018
2018/38
Belediyemizde 2018 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlarını geçmemek üzere 01.01.2018-31.12.2018 tarihlerinde geçerli olmak kaydıyla sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerinin tespiti konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
39 03.01.2018
2018/39
Belediye Meclis Üyesi Aynur AKDEMİR’den boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Aysun TONEL KARAASLAN’ın seçildiği hk.
40 03.01.2018
2018/40
5 Kişilik Denetim Komisyonu Üyeliğine yapılan gizli oylama sonucunda; Hüseyin KAYA, Fahrettin GÖKSU, İsmail BALABAN, Mustafa ÇALLICA ve Erdoğan ER’in  seçildiği hk.
41 03.01.2018
2018/41
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, M22D09B2B pafta, 7053 ada, 24 nolu kadastral parselde bulunan park alanında trafo alanı tesis edilmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
42 03.01.2018
2018/42
Fayıma İYİCE Vekili Serkan ÖZDEN’in; Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5003 ada, 8 ve 9 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
43 03.01.2018
2018/43
Kunduracı Yatağan Kardeşler Petrol, Turizm, Tekstil, Ayakkabıcılık, Gıda, Emlak, San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin; Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 5306 ada, 3 nolu parselin içerisinde trafo alanı ayrılması ile ilgili ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin görüş yazısı da dikkate alınarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
44 03.01.2018
2018/44
Şükrü KANBAKAN’ın; Pamukkale İlçesi, tapunun Fesleğen Mahallesi, 3542 ada,3 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
45 03.01.2018
2018/45
Pamukkale İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, 268-270-275 nolu imar adaları ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
46 04.01.2018
2018/46
Pamukkale Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısının 04.01.2018 tarihli 2.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
47 04.01.2018
2018/47
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, M22A19D3D pafta, 350 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde bulunan park alanında trafo alanı tesis edilmesi ile ilgili hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
48 04.01.2018
2018/48
Fatma DURMAZ’ın; Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 4391 ada, 4 ve 9 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
49 04.01.2018
2018/49
Ahmet BAYDOĞAN’ın; Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 5185 ada, 3 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
50 04.01.2018
2017/50
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5009 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk. 
51 04.01.2018
2018/51
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 5367 ada, 8 ve 9 nolu parsellerde kitle düzenlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
52 04.01.2018
2018/52
Denizli İli, Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy Gölemezli Kesimi hariç Belediyemize katılan mahalle, köy ve belediyelerin imar planlarında plan notu belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
53 04.01.2018
2018/53
Pamukkale Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve 2017/339 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale Belediyesi 2018 yılı Ücretler Tarifesinde Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün ücret tarifelerinde değişiklik yapılmasının uygun görüldüğüne dair  Plan ve Bütçe  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
54 04.01.2018
2018/54
İlçemiz sınırları içerisinde UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Pamukkale Örenyeri ve Termal Kür Merkezi Karahayıt’ın Avrupa’da önemli termal turizm merkezlerinin üye olduğu Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği (EHTTA) ile birlikte çalışmalar yürütmesi, araştırma ve bilgi toplamak için gerekli başvuruları yapması, Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği (EHTTA)’ne üye olunması, üyelikle ilgili aidat vb. giderlerin Belediye bütçesinden ödenmesine dair İdari ve Diğer İşler  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
55 04.01.2018
2018/55
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen Ek 1 – I Sayılı Kadro İhdas Cetveli Ek 2 – II Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ve Ek 3 – IV sayılı Dolu Boş Kadro Durumu Cetvelinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
56 04.01.2018
2018/56
Belediyemizde 2018 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlarını geçmemek üzere 01.01.2018-31.12.2018 tarihlerinde geçerli olmak üzere ekte sunulan kadro karşılığı sayılarda sözleşmeli personellere ödenecek ücret ve ek ödeme yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
57 04.01.2018
2018/57
PAMYAPI İnşaat San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin tamamının bedelsiz ve şartsız olarak Pamukkale Belediyesine hibe olarak kabulü ile Pamukkale Belediyesi Tüzel Kişiliğini şirket nezdinde temsil etmek üzere Meclis Üyesi İsmail BALABAN’ın seçilmesinin oyçokluğu ile kabulü hk.
3. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
58 04.01.2018
2018/58
Şaban SALUK ve Fahri KÖROĞLU’nun; Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 278 Ada 87 ve 88 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
59 04.01.2018
2018/59
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 5403 ada, 1-2-3-6-7 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair 05.01.2018 tarihli İmar Komisyonu raporunun, söz konusu plandaki “yapı yaklaşma sınırlarının düzeltilerek (%40’ı kurtarmak şartıyla)” kabulü hk.
60 04.01.2018
2018/60
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
61 04.01.2018
2018/61
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Güzelköy Mahallesinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
62 04.01.2018
2018/62
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, Şehit Numan Konakçı Caddesi, Fevzi Çakmak Bulvarı ve İstiklal Caddesi arasında kalan imar adalarında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddelerine istinaden imar uygulaması aşamasında tereddütlere sebebiyet vermemek amacıyla yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
63 04.01.2018
2018/63
Ayhan PEKER’in; Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, 296 ada, 9 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
64 04.01.2018
2018/64
Belediye Meclisinin Şubat ayı toplantısının “02 Şubat 2018 Cuma günü saat 17.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.