2018 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi

29-01-2018
attachment

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

ŞUBAT AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

       Birleşim Tarihi  :    02 Şubat 2018

       Gün ve Saati       :    Cuma - 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                 :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Kibaroğlu Mühendislik, Gayrimenkul, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi, Ümmetçe Mevkii, 177 ada, 3, 4, 5 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.01.2018 tarih ve 602 sayılı yazısı,

 

2-    ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B1D pafta sınırları içerisinde 513 nolu imar adasının kuzeyinde bulunan park alanında mevcut trafo alanının taşınması ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.01.2018 tarih ve 603 sayılı yazısı,

 

3-    Pamukkale Belediye Meclisinin 02/11/2017 tarih ve 369 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2017 tarih ve 1206 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-28803 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3334, 3336 adalar ve Dokuzkavaklar Pazaryeri ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazlar bulunmakta olup, itirazların süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.01.2018 tarih ve 604 sayılı yazısı,

 

4-    Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3677 adanın yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2018 tarih ve 698 sayılı yazısı,

 

5-    Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele halen 453,00 (dörtyüzelliüç) TL olarak ödenmekte olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin 01 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 31 Aralık 2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) gazetede yayınlanan 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 3.maddesinin (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti başlıklı paragrafının 1.maddesi 8.fıkrasında belirtildiği gibi 487,00-TL’ye yükseltilmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğünün 24.01.2018 tarih ve 98 sayılı yazısı,

 

6-    Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 2016/117 sayılı kararı ile yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Yedek Divan Kâtipliğine seçilen Aynur AKDEMİR’in Belediye Meclisi Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9.maddesine istinaden kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 1 Yedek Kâtip Üyenin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.01.2018 tarih ve 23 sayılı yazısı,

 

 

1/3

 

       KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

7     Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

8-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gökpınar Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

9-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

10Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zümrüt Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

11Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

12Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Tekke Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

13Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kervansaray Mahallesinde yol genişlemelerinin sağlanması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

14Hacıkaplanlar Mahallesi, 288 ada, 1, 14 ve 15 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

15Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Siteler Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

16Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

17Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

18Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Yunusemre Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

19Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

2/3

 

20Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

21Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

22Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

23Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

24Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesinde ileride oluşacak tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenmesi, muhtelif imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ve yol genişlemelerinin sağlanması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

25Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

26Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

27-  Zeytinköy Mahallesi, 167 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

28-  Pamukkale Belediye Meclisinin 02/11/2017 tarih ve 2017/373 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarih ve 1245 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale İlçesi, Deliktaş, Fatih, Cumhuriyet, Hürriyet ve Kayıhan Mahallelerinde, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği ile Belirlenen Kısa Mesafeli Koruma Alanı içinde kalan bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazının değerlendirilmesi konusu üzerinde verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

29-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

                                                       29/01/2018 

 

                                                                                                                       Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                           Belediye Başkanı