İşçi Statüsüne Geçmek İçin Müracaat Edenlerin Başvuru Sonuçları

20-02-2018
attachment

İLAN

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 127.MADDESİNİN;

GEÇİCİ 24.MADDESİ GEREĞİ TAŞERONDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEKKÜLÜNE

İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

 

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24.maddelerinin uygulanmalarına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde, geçici 24. madde kapsamında işçi statüsüne geçiş talebine ilişkin başvurular incelenmiş olup yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen veya kabul edilmeyen kişi listeleri aşağıda listelenmiştir.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 35 inci maddesinin 1.fıkrasında belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları biriminde belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri idarece veya idarenin şirketince ilan (internette veya idarece/idarenin şirketince belirlenecek şekilde) edilir. Bu şekilde yapılan İlan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını taşıyanlara yönelik yapılacak sözlü sınava ilişkin sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler daha sonra internet adresimizden ilan edilecektir.

Başvuru için gerekli şartları taşımadığı tespit edilenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde itiraz gerekçesini de belirterek, itiraz dilekçesi ile itirazda bulunabilirler.

Geçici 24.madde kapsamında işçi statüsüne geçiş için başvuruda bulunanlara İlan olunur.20.02.2018

Başvurusu Kabul Edilenlerin  Listesi

Başvurusu Kabul Edilmeyenlerin Listesi