Taşeron Personellerin İşçi Statüsüne Geçiş Kesin Listesi

30-03-2018
attachment

4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24. üncü maddesi kapsamında işçi statüsüne geçiş talebine ilişkin başvuruları geçerli olan ve 19-22.03.2018 tarihleri arasında yapılan yazılı-sözlü ve uygulamalı sınavlara girip başarılı olan ve işçi statüsüne geçiş için tüm şartları taşıdığı tespit edilerek geçiş hakkı kazanan ve sonradan geçiş şartlarını taşımadığı tespit edilerek reddedilen personellerin listeleri ekte yayınlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

            Personellere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

            Geçici 24. madde gereği hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalışan ve işçi statüsüne geçiş için başvuruda bulunan adaylarımıza duyurulur.

GEÇİŞ HAKKI KAZANAN PERSONEL LİSTESİ

ŞARTLARI TAŞIMADIĞI TESPİT EDİLEREK REDDEDİLEN PERSONEL LİSTESİ