anasayfafacebooktwitter
destekhatti
10 Temmuz 2018 tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısı 06.07.2018

T.C.
PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI GÜNDEMİ


Toplantı Tarihi : 10 Temmuz 2018
Gün ve Saati : Salı - 17.00


K O N U L A R :

- Yoklama ve toplantının açılışı,

1- 2018 mali yılı bütçesi 2017/366 nolu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince onaylanmış olup, bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan bütçe tertiplerine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesine göre ekli cetvelde gösterildiği şekilde 70.000.000.-TL ek bütçe yapılması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.07.2018 tarih ve 3020 sayılı yazısı.

KURUMSAL HİZMET REHBERİ FAALİYET BİLGİLERİ LİNKLER