2018 yılı Ağustos ayı Meclis Gündemi

27-07-2018
attachment

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

AĞUSTOS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    01 Ağustos 2018

       Gün ve Saati       :    Çarşamba - 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 364, 365, 369, 370, 371, 373, 374 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2018 tarih ve 5294 sayılı yazısı,

 

2-    Celal KARBIGAÇ’ın; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, tapunun Kale Mahallesi, M22A19D4B pafta, 184 ada, 2 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2018 tarih ve 5295 sayılı yazısı,

 

3-    Ayşe TURGUT’un; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, tapunun Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1A pafta, 3345 ada, 8 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2018 tarih ve 5296 sayılı yazısı,

 

4-    Hilmi GÜNER’in; Pamukkale Belediye Meclisinin 04/04/2018 tarih ve 2018/146 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/05/2018 tarih ve 574 sayılı kararı ile kabul edilen Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 246 ada, 5-6-7 nolu parsellerde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/12/2017 tarih ve 1334 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,549 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2018 tarih ve 5297 sayılı yazısı,

 

5-    5393 sayılı Belediye Kanunun 14.maddesi ile 60.maddesinin (i) bendine göre Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine 2018/2019 Eğitim-Öğretim yılında verilecek olan eğitim yardımı süresinin, yardım miktarının ve sayısının belirlenmesi, yapılacak harcamaların Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi hakkındaki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 26.07.2018 tarih ve 191 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

  

6-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı – Eldenizli Mahalleleri ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

7-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, M22A18D3A- M22A18D4B pafta, 503-2331-464-2292-514-513-512 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

8-    Ahmet MUTLUEL’in; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A2D pafta, 3682 ada, 7 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

9-    Yunusemre Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6135 ada, 3 nolu parselde Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının yazısı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

10-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                                 27/07/2018

 

                                                                                                                               Selim ARKAN

                                                                                                                            Belediye Başkanı V.