2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

11-09-2019
attachment

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISININ

06 EYLÜL 2019 (1.BİRLEŞİM) VE 09 EYLÜL 2019 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 06.09.2019
2019/131
05.10.2019 – 09.10.2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Almanya/Köln Anuga Gıda Fuarı ve Hollanda/Amsterdam Fabrika Gezisi B2B Toplantısı için Kurumumuzu temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Gamze SEVGİ’nin görevlendirilmesine dair verilen önergenin kabulü hk. 
2 06.09.2019
2019/132
Pamukkale Belediye Encümeninin 28/08/2019 tarih ve 637 sayılı kararı ile uygun görülen “Pamukkale Belediyesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı”nın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
3 06.09.2019
2019/133
Fatmana TARĞIL, Bekir TARĞIL, Fatih TARĞIL ve Gülsüm ÖZALP’in; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Merkezefendi İlçesi, Eskihisar Mahallesi, 2116 ada, 17-18 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 06.09.2019
2019/134
Denizli Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi sınırları içerisinde tapunun İstiklal Mahallesi, 6693 ada, 4 nolu parseli ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 06.09.2019
2019/135
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 370 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 06.09.2019
2019/136
İlke Çelik Metal San. ve Tic. A.Ş. ve Atom Kablo San. ve Tic. A.Ş.’nin Akhan Mahallesi, 277 ada, 14 nolu parsel ve 285 ada 1 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 06.09.2019
2019/137
Pınarkent Mahallesinin imar uygulaması yapılmamış bölgesinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
8 09.09.2019
2019/138
Denizli İdare Mahkemesinin 2019/94 esas ve 2019/829 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi 5075 ada, 15 nolu parsel ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
9 09.09.2019
2019/139
Pamukkale Belediyesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
10 09.09.2019
2019/140
Fatmana TARĞIL, Bekir TARĞIL, Fatih TARĞIL ve Gülsüm ÖZALP’in; Denizli İli Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Merkezefendi İlçesi, Eskihisar Mahallesi 2116 ada, 17-18 nolu parseller ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
11 09.09.2019
2019/141
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 370 ada, 1 nolu parsel ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüdüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
12 09.09.2019
2019/142
Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının “04 Ekim 2019 Cuma  günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.