PAMUKKALE BELEDİYESİ’NDEN VEKTÖRLE MÜCADELE EĞİTİMİ

image

19-12-2023

PAMUKKALE BELEDİYESİ’NDEN VEKTÖRLE MÜCADELE EĞİTİMİ

Pamukkale Belediyesi, özellikle yaz aylarına şikâyet konusu olan ve mücadele için yoğun çaba harcanan sivrisinek ve karasinekle mücadele konusunda eğitimler düzenledi. Halk ve çevre sağlığının daha iyi korunması amacıyla biyosidal ürün ve vektörle mücadele uygulamaları konusunda teknik ve uygulayıcı belediye personeline ve okullarda öğrencilere yönelik vektörle mücadele eğitimi gerçekleştirdi.

Pamukkale Belediyesi, ilçede halk sağlığını korumak adına bitkilere, hayvanlara ve insan sağlığına zarar verme riski taşıyan sivrisinek, kene, pire ve karasinek gibi vektörlerle (hastalık etkeni taşıyan canlılar) olan mücadelesini yıl boyunca sürdürüyor. Yaz ve kış aylarında tüm mahallelerde açık alanlar, durgun sular, rögarlar, fosseptik kuyuları, kanallar, havuzlar, binaların bodrum katları ve çöp konteynerleri gibi alanlar larvaya karşı düzenli olarak ilaçlanıyor. Pamukkale Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden sivrisinekler, karasinekler, hamamböcekleri, tahtakurusu, pire, bit ve kene gibi canlıların tespit edilemeyen ve ilaçlanamayan alanlarda üremesine yönelik gerçekleştirilen vektörlerle mücadele çalışmaları kapsamında, teknik ve uygulayıcı belediye personeline mücadele yöntemleri anlatıldı. Ortaokul öğrencilerine de, vektörlerin türleri, yapısı, üreme noktaları ve vektörlerle mücadele etme yöntemleri konularında bilinçlendirme eğitimleri verildi.

UYGULAYICI PERSONELE VEKTÖRLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ ANLATILDI

Pamukkale Belediyesi, hizmet içi eğitimleri kapsamında, halk sağlığını ve çevre sağlığını korumak adına gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarında görev alan uygulayıcı personele yönelik vektörle mücadele eğitimi gerçekleştirdi. Vektör, insanlarda hastalık oluşturabilecek mikroorganizmaları taşıyan, insana çevreye ve ürünlere zarar veren canlılara verilen genel isim olarak biliniyor. Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde sivrisinek, karasinek, hamamböceği, kemirgen (fare, sıçan), pire, kene gibi insan sağlığını tehdit eden vektörlerle yıl boyunca etkin bir şekilde mücadelesini sürdürüyor. Pamukkale Belediyesi, vektörle mücadelede, en gelişmiş fiziksel, biyolojik, kültürel ve kimyasal mücadele yöntemlerini kullanırken, vektör popülasyonlarının halk sağlığını tehdit edecek ya da rahatsızlık vermeyecek şekilde kontrol altında tutulması amaçlanıyor. Yaz-kış mevsimsel ve larva dönemlerine göre ilaçlama çalışmaları gerçekleştirilerek, halk sağlığı ve çevre sağlığı koruma altına alınmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi, hizmet içi eğitimleri kapsamında, ilaçlama da uygulayıcı olarak görev yapan personele, vektörle mücadele eğitimi vererek, mücadele yöntemleri ve güncellenen uygulamalar anlatılarak, bilgilendirildi.

ÖĞRENCİLERE FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Pamukkale Belediyesi, vektörle mücadele kapsamında, vatandaşlar üzerinde de farkındalık oluşturarak daha etkin olmayı hedefliyor. Pamukkale Belediyesi, ilaçlama ekiplerince, ilçedeki ortaokullarda ‘Vektörle Mücadele’ eğitimi verilmeye başlandı. Sivrisinek gibi zararlı canlıların üreme alanlarının büyük çoğunluğunun insan eliyle oluşturulduğuna dikkat çekilen eğitimde, öğrencilere, insanlara birçok hastalığın bulaşmasında önemli rol oynayan vektörlere karşı farkındalık yaratmak amacıyla bilgilendirme yapıldı. Eğitimde sivrisineklerin nerelerde ürediği, üreme alanlarının nasıl engellenebileceği ve sivrisineklerden bulaşan hastalıklar anlatıldı. Pamukkale Belediyesi, çocuklara bu eğitimleri vererek onlarda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Haber Görselleri