Etik Komisyon Raporu

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYESİ

2022 YILI ETİK KOMİSYONU YILLIK FAALİYET RAPORU

Pamukkale Belediyesi Etik Komisyonu Belediyemiz Belediye Başkan Yardımcısı Türkay GÖZLÜKAYA Başkanlığında Etik Komisyon üyesi Yazı İşleri Müdürü Nevruz GÜNDÜZ ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Gökhan CÖNCÜOĞLU'nun katılımıyla 17 Ocak2023 tarihinde saat 10.00'da toplanmıştır.2022 yılı içinde yapılan çalışmalar ile ilgili olarak Etik Komisyonu Yıllık Faaliyet Raporu düzenlenmesine karar verilmiştir.

1- www.etik.gov.tr internet adresinden bilgi alınarak hafta ile ilgili duyurular ve etkinliklerin takibi sağlandı.

2- Etik Kurallarına göre çalışılması ve yönetimin bu doğrultuda bilinçlendirilmesi açısından "Etik İlkeler ve Etik" haftasının anlam ve önemini belirten görsel afişlerle tüm personellerimizin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

3- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imza|atılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir.

4- Etik günü ve haftası ile ilgili tüm personellerimize Birim Müdürleri tarafından "Kamu Görevlileri ve EtiK' konulu bilgilendirme eğitimi verilmesi sağlandı.

5-  Etik günü ve haftası ile ilgili kurumumuzda yapılan etkinlikler ve görsel temaların Belediyemiz web sitesinde yayınlanmasının devamlılığı sağlandı.

6- 07/10./2021 tarihli yazı ile, kamu görevlilerinin sosyal medya paylaşımlarında uymaları gereken etik ilkeleri belirleyen Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından 20.09.2021 tarih 2021/81 nolu “Kamu Görevlileri Etik Kurulu İlke Kararı” tüm birimle gönderilerek personelin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

7- T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun22.||.2022 tarihli ve 195529 sayılı yazısına istinaden Belediyemiz Etik Kurulu Üyeleri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi sistemi üzerinden tanımlanan (webinar.cbiko.gov.tr) bağlantısını kullanarak l5.12.2022 tarihinde "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konulu konferansa katılmışlardır.