Özel Kalem Müdürlüğü

(1) Başkanlığa doğrudan müracaat eden şahıs ve kurumların randevu taleplerini inceleyerek görüşmelerini sağlamak.

            (2) Başkana gelen mektup ve dilekçeleri değerlendirerek ilgili birimlere sevkini sağlamak.

            (3) Başkanın görmesi gerekenleri tespit ederek Başkana sunmak.

            (4) Belediye Başkanının günlük, haftalık ve aylık periyotlar halinde çalışma saatlerini ve toplantılarını planlamak.

            (5) Başkanlık adına yapılan resmi tören, açılış, kokteyl, şölenler ve benzeri etkinliklerde ilgili birim ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, ikram ve hediyeler hazırlamak.

            (6) Başkanın ziyaretçi ve telefon trafiğini idare etmek.

            (7) Başkanın görüşmeleri öncesi görüşme ile ilgili alt yapıyı hazırlamak.

            (8) Çeşitli etkinliklere başkanlık adına çelenk, çiçek ve tebrik göndermek.

            (9) Başkanlığa gelen davetiyeleri başkana sunmak.

            (10) Başkanın yurtiçi ve yurtdışında katılacağı toplantı programlarının gerekli hazırlıklarını yapmak, iletişim, geliş-gidiş ve konaklama rezervasyonlarını organize etmek.         (11) Belediye Başkanının yurtiçi ve yurtdışı misafirlerini karşılamak, hediyeler almak, ağırlamak ve uğurlama hizmetlerini yerine getirmek ve gerekli organizasyonları düzenlemek.

            (12) Makam odasının tertip düzenini sağlamak.

            (13) Bayramlarda Belediyede yapılacak ağırlamada gerekli düzeni sağlamak, ikramları hazırlamak.

            (14) Başkanın resmi yazışmalarını, Müdürlüğün tüm yazışmalarının takip edilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

            (16) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.

            (17) Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek.

            (18) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Özel Kalem Müdürlüğünü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

Ali Rıza ÖZCAN

Müdür