anasayfafacebooktwitter
destekhatti
Yazı İşleri Müdürlüğü
Nevruz GÜNDÜZ -  Müdür
Yazı İşleri Müdürlüğü
444 9 220

Görev Tanımı

            (1) Belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim almak,

            (2) Konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını yaparak imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılması ve aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkiyatını, belirli bir düzen içerisinde sağlamak.

            (3) Başkanlığın ve Yazı İşleri Müdürlüğünün Genel Evrak akışını düzenlemek ve arşivlemek,

            (4) Meclis ve encümen kararlarının alınması ve sonuçları ile ilgili sekretarya hizmetlerini yapmak,

            (5)  Kurum arşiv hizmetlerini yapmak,

            (6) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Yazı İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren görevleri yapmaktır.