2017 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

24-02-2017

2017 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

MART AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

       Birleşim Tarihi   :    01 Mart 2017

       Gün ve Saati       :    Çarşamba - 17.00

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                      :

   -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 1-    Kızılelma Kimya Madencilik Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 6752 ada, 30, 6753 ada, 31 ve 7092 ada, 11 nolu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlattıkları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.02.2017 tarih ve 1766 sayılı yazısı,

 2-    Belediye Meclisimizin 02/02/2017 tarih ve 2017/75 sayılı kararı ile Dokuzkavaklar Semt Polikliniği Yapım İşi için 5.000.000,00-TL, Bağbaşı Kültür Sanat ve Yaşam Merkezi Yapım İşi için 20.000.000,00-TL, Aktepe Mahallesi Sosyal Tesis ve Pazaryeri Yapım İşi için 12.000.000,00-TL, Bağbaşı Sosyal Tesis ve Pazaryeri Yapım İşi için 3.000.000,00-TL olmak üzere toplam 40.000.000,00-TL borçlanma uygun görülmüş olup, bahse konu kararın; altyapısı biten Fatih, İncilipınar, Deliktaş, Cumhuriyet, Siteler ve Kınıklı Mahallelerinde yol düzenleme ve asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere toplam 40.000.000,00-TL kredinin 10 (on) yıl vadeli olarak kullanılması şeklinde değiştirilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.02.2017 tarih ve 743 sayılı yazısı,

 3-    Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediyemizden Pamukkale Belediye sınırları içerisinde güvenlik ve asayiş hizmetleri sunan personelin uygulama noktaları, nöbet noktaları vb. yerlerde görev ifa ederken moral ve motivasyonlarının arttırılmasını sağlamak için ikram olarak aperatif yiyecek ve içeceklerin dağıtılmasının verimli olacağından bahisle, belirtilen hizmet için kullanılacak ikram ve aperatif yiyecek ve içeceklerin temini hususunda yardım talep etmekte olup, bahse konu hizmetlerin ifasında, kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/b bendi gereğince Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’in yetkilendirilmesi hakkındaki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 23.02.2017 tarih ve 45 sayılı yazısı,

 4-    Çamlık Bulvarı eski orman lojmanları Denizli Büyükşehir Belediyesinin sınır çalışması sonucunda Mehmetçik Mahallesi sınırlarında kalmıştır. Lojman sakinleri ile Kınıklı Mahallesi ve Mehmetçik Mahallesi Muhtarları tarafından eski orman lojmanlarının Kınıklı Mahallesi sınırlarına alınması talep edilmekte olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun 9. maddesi uyarınca bahse konu mahalle sınırı değişikliği konusunun görüşülmesi hakkındaki Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 24.02.2017 tarih ve 9 sayılı yazısı,

 KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLAR;

 5-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, M22A18C3A pafta, 207 ve 209 ada içerisinde yer alan muhtelif parsellerin cephe alabilmesi için yaya yolu planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 6-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesinde Karayolları  Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün, Pamukkale-Akköy-Sarayköy Yol Projesi doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 7-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, M22D04A3A pafta, 283-285-286 nolu adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 8-    Yalçın BAĞÇELİ’nin, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Kınıklı Köyü, Göçen Yeri Mevkii, M22D03A1B pafta, 3875 ada, 4 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 9-    İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Deliktaş Mahallesi, 3503 ada, 1 nolu parselle ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 10- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan ve Pamukkale Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarih ve 2016/353 nolu Kararı ile kabul edilen Pamukkale Belediyesi 2017 Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücretler Tarifesinin “Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İle İlgili Ücretler (KDV Dahil)” bölümünde yer alan Açık Pazar Yerleri Devir Ücreti başlığındaki “Kapalı ve açık pazar yerlerinde günlük geçici işgal ücreti, KDV dahil metretülünden 2,00-TL alınır.” ifadesinin, Emlak İstimlak Müdürlüğünün 01.02.2017 tarih ve 68 sayılı yazısına istinaden “Kapalı ve açık pazar yerlerinde günlük geçici işgal ücreti, KDV dahil metretülünden 2,50-TL alınır.” şeklinde düzenlenmesi konusunda verilen önergenin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 11-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.   

                                                                                                                                  24/02/2017 

                                                                                                                             Muharrem ÖZEN

                                                                                                                            Belediye Başkanı V.