2017 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi

26-04-2017

2017 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

MAYIS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    02 Mayıs 2017

       Gün ve Saati       :    Salı - 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde bulunan ortaöğretim 11. sınıf (Lise) öğrencilerinin bilgi ve görgülerini arttırmak, gelecek planlamasına katkıda bulunmak üzere öğretmenleri eşliğinde İstanbul’a gezi düzenlenmesi, 2017 yılı gezi etkinliği giderlerinin Kültür İşleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi, öğrencilerin organizasyon ve izinleri için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi hakkındaki Kültür İşleri Müdürlüğünün 18.04.2017 tarih ve 206 sayılı yazısı,

 

2-    5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi ile “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına Dair Yönetmelik” esasları çerçevesinde, C-15 Grubunda yer alan Belediyemizde, Belediye Meclisinin 14.04.2014 tarih ve 2014/12 sayılı kararı ile kurulan Birim Müdürlüklerinden bazılarının Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin değişen mevzuat ve şartlar ile gelişen teknoloji göz önüne alınarak revize edilip düzenlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.04.2017 tarih ve 542 sayılı yazısı,

 

3-    Belediyemize ait 2016 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.maddesi gereğince düzenlenen Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41.maddelerinde belirtilen hükümlere göre hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2016 Mali yılı Kesin Hesabının görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.04.2017 tarih ve 1629 sayılı yazısı,

 

4-    Pamukkale İlçesi Zeytinköy Mahallesi 3718 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 4142 sayılı yazısı,

 

5-    Pamukkale İlçesi Akhan Mahallesi 261 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 4143 sayılı yazısı,

 

6-    Pamukkale İlçesi Kınıklı Mahallesi 2939 ada, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 4144 sayılı yazısı,

 

7-    Pamukkale İlçesi Deliktaş Mahallesi 5374 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 4145 sayılı yazısı,

 

8-    Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği özel hükümlerinin yeniden incelenerek onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 4146 sayılı yazısı,

 

9-    Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 129 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 329 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,427 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazlar bulunmakta olup, itirazların süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 4147 sayılı yazısı,

 

10-  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 128 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 328 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,426 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazlar bulunmakta olup, itirazların süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 4148 sayılı yazısı,

 

11-  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 126 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 326 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,419 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazlar bulunmakta olup, itirazların süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 4149 sayılı yazısı,

 

12-  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 125 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 316 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,418 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazlar bulunmakta olup, itirazların süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 4150 sayılı yazısı,

 

13-  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 124 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 325 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,438 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazlar bulunmakta olup, itirazların süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 4151 sayılı yazısı,

 

14-  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 123 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 324 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,437 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazlar bulunmakta olup, itirazların süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 4152 sayılı yazısı,

 

15-  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 122 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 323 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,435 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazlar bulunmakta olup, itirazların süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 4153 sayılı yazısı,

 

16-  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 121 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 322 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,434 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazlar bulunmakta olup, itirazların süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 4154 sayılı yazısı,

 

17-  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 120 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 315 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,423 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazlar bulunmakta olup, itirazların süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 4155 sayılı yazısı,

 

18-  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 119 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 314 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,422 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazlar bulunmakta olup, itirazların süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 4156 sayılı yazısı,

 

19-  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 118 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 321 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,421 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itiraz bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 4157 sayılı yazısı,

 

20-  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 117 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 313 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,436 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazlar bulunmakta olup, itirazların süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 4158 sayılı yazısı,

 

21-  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 116 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 312 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-759,429 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Aktepe Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itiraz bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 4159 sayılı yazısı,

 

22-  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 115 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 311 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,428 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazlar bulunmakta olup, itirazların süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 4160 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

23-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 237 ada, 5 nolu parselin batısındaki Cami Alanı ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

24-  Denko Uluslararası Nakliye Tekstil Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Çömleksaz Köyü, M22A20D4D pafta, 621 ada, 2 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının onanması talebi konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

25-  Hacı Muhammet KOÇ ve Salihler Eğitim Sosyal Yardımlaşma Vakfının, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayhan Mahallesi, M22A23D3C pafta, 193 ada, 8 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebi konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

26-  Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/12/2016 tarih ve 1546 sayılı kararı ile onaylanan Akhan ve Kale Mahallesi sınırları içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylı imar planına esas Jeolojik ve Jeoteknik etüd raporunda “Diri Fayların Tetiklediği İkincil (Tali) Fay Yüzey Deformasyonları Önlemli Alanlar” şeklinde belirtilen bölgede kalan muhtelif ada ve parseller ve çevreleri ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

27-  Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2016 tarih ve 800 sayılı kararı ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13/01/2017 tarih ve 6025 sayılı kararı ile onaylanan Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/06/2013 tarih ve 1832 sayılı kararı ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Laodikeia Antik Kenti Nekropol Alanı ve Doğu Yolu sınırları içerisinde kalan Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 368, 369, 370 adalar ve çevresinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

28-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

                                                          26/04/2017

 

                                                                                                                         Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                            Belediye Başkanı