2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

31-08-2018

2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

EYLÜL AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    05 Eylül 2018

       Gün ve Saati       :    Çarşamba - 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Muammer PORTAKAL’ın; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D02B2A pafta, 5441 ada, 12 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.08.2018 tarih ve 6060 sayılı yazısı,

 

2-    Esas Petrol Madencilik Nakliyat İnşaat Gıda San. ve Tic. A.Ş., Fatma TARAKÇI, Fevzi TARAKÇI varisleri Gürkan TARAKÇI ve Gülden TARAKÇI’nın; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, tapunun Kınıklı Mahallesi, 15L - I pafta, 1885 ada, 2-6-7 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.08.2018 tarih ve 6061 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

3-    Nurşen ÜSTEK’in; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Saraylar Mahallesi, 19 L - I pafta, 2401 ada, 12 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

4-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 364, 365, 369, 370, 371, 373, 374 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

5-    Celal KARBIGAÇ’ın; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, tapunun Kale Mahallesi M22A19D4B pafta, 184 ada, 2 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

 

6-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

  

                                                                                                                                  31/08/2018

                                                                                                                                                        Selim ARKAN

                                                                                                                            Belediye Başkanı V.