2021 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

01-03-2021

2021 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

MART AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

       Birleşim Tarihi  :    05 Mart 2021

       Gün ve Saati       :    Cuma -15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Gülistan EKE’nin; Kuşpınar Mahallesi, 2922 ada, 4-5-6 ve 7 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.03.2021 tarih ve 4711 sayılı yazısı,

 

2-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                                   01/03/2021

 

                                                                                                                                    Avni ÖRKİ

                                                                                                                                Belediye Başkanı