2021 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

31-05-2021

2021 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

HAZİRAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    04 Haziran 2021

       Gün ve Saati       :    Cuma - 15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    İlçemiz sınırları içerisinde yer alan ve Covid-19 salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan işyeri ve işletmelere (Kahvehane, kafe, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerler; okul kantinleri, internet kafe, lunaparklar, hamam, halı saha, spor salonu, bilardo ve oyun salonları, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta, restoran, düğün salonu, fotoğrafçı, müzisyen ve benzeri işyeri ve işletmeler), 5393 sayılı Belediyesi Kanununa dayanılarak hazırlanan Pamukkale Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğinin 6.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi gereğince nakdî yardımda bulunulması hakkındaki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 31.05.2021 tarihli yazısı,

 

2-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi, 9026 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.05.2021 tarih ve 11360 sayılı yazısı,

 

3-    Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Koyunaliler Mahallesi, 443 nolu imar adasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.05.2021 tarih ve 11361 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;

 

4-    İlçe Tarım Orman Müdürlüğünün Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1947 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

5-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                                     31/05/2021

 

                                                                                                                                      Avni ÖRKİ

                                                                                                                                Belediye Başkanı