2021 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

29-11-2021

2021 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

ARALIK AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    03 Aralık 2021

       Gün ve Saati       :    Cuma -15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bir kadın konuk evi ile dört çocuk evinin kira ve aidat bedellerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi ve 60.maddesinin (i) bendine göre Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi için Denizli Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 01.01.2022 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar geçerli protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye aynı kanunun 38.maddesinin (g) bendi uyarınca yetki verilmesi hakkındaki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 25.11.2021 tarih ve 26477 sayılı yazısı,

 

2-    Belediyemiz birimlerinde 2022 yılında çalıştırılmak üzere 5620 sayılı Yasanın 1. ve 3.maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi kapsamı içerisinde, birimlerimizin daha iyi hizmet verebilmesi için geçici işçi çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmuş olup, ekte sunulan geçici işçi Adam/Ay sayısı konusunun görüşülmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.11.2021 tarih ve 26475 sayılı yazısı,

 

3-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Eldenizli Mahallesi, 235 ada, 7 parsel nolu 226,74 m² sahalı taşınmazın 202/247 (185,43 m²) hissesi Numan oğlu Ruhi ÇİNKAYA'ya, 45/247 (41,31 m²) hissesi de Belediyemize ait olup, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Eldenizli Mahallesi, 235 ada, 8 parsel nolu 1.017,81 m² sahalı taşınmazın 202/247 (832,38 m²) hissesi Numan oğlu Ruhi ÇİNKAYA'ya, 45/247 (185,43 m²) hissesi de Belediyemize aittir. Numan oğlu Ruhi ÇİNKAYA adına kayıtlı, Eldenizli Mahallesi, 235 ada, 7 parsel nolu 226,74 m² sahalı taşınmazda bulunan 202/247 (185,43 m²) hisse ile Belediyemiz adına kayıtlı, Eldenizli Mahallesi, 235 ada, 8 parsel nolu 1.017,81 m² sahalı taşınmazda bulunan 45/247 (185,43 m²) hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine göre karşılıklı başabaş takas edilip, edilmeyeceği hususunda karar alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.11.2021 tarih ve 26807 sayılı yazısı,

 

4-    Asmalıevler Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 9006 Ada, 1 nolu parseli ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2021 tarih ve 26799 sayılı yazısı,

 

5-    Eldenizli Mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Özel Hükümlerinde "Yerleşik Konut Alanları" için belirlenmiş olan minimum parsel şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2021 tarih ve 26800 sayılı yazısı,

 

6-    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Belediye Başkanlığımız adına iki yıl süreli ön tahsisi uygun görülen tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gölemezli Mahallesi, 110 Ada, 1 nolu parseli ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2021 tarih ve 26802 sayılı yazısı,

 

7-    Korucuk Mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Özel Hükümlerinde "Yerleşik Konut Alanları" için belirlenmiş olan minimum parsel şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2021 tarih ve 26804 sayılı yazısı,

 

8-    Cankurtaran Mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Özel Hükümlerinde "Yerleşik Konut Alanları" için belirlenmiş olan minimum parsel şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2021 tarih ve 26805 sayılı yazısı,

 

9-    Irlıganlı Mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Özel Hükümlerinde "Yerleşik Konut Alanları" için belirlenmiş olan minimum parsel şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2021 tarih ve 26806 sayılı yazısı,

 

10-  Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Belediye Başkanlığımız adına iki yıl süreli ön tahsisi uygun görülen tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karakurt Mahallesi, 105 Ada, 1 nolu parseli ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2021 tarih ve 26808 sayılı yazısı,

 

11-  Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Belediye Başkanlığımız adına iki yıl süreli ön tahsisi uygun görülen Aktepe Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kurudere Mahallesi, 223 Ada, 3 nolu parseli ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2021 tarih ve 26809 sayılı yazısı,

 

12-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

 

                                                                                                                                        29/11/2021

 

                                                                                                                                       Avni ÖRKİ

                                                                                                                                   Belediye Başkanı