2022 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

28-02-2022

2022 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

MART AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

       Birleşim Tarihi  :    04 Mart 2022

       Gün ve Saati       :    Cuma -15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    2-6 Nisan 2022 tarihleri arasında İspanya’nın Barselona şehrinde yapılacak olan “ALİMENTERA Uluslararası Gıda Fuarı ve Hostelco Turizm Fuarları”na Denizli Ticaret Odası tarafından davet edilen Belediye Başkan Yardımcısı Gamze SEVGİ’nin bahse konu tarihlerde fuarlara katılmak üzere gerekli iznin verilmesi hakkındaki Kültür İşleri Müdürlüğünün 24.02.2022 tarih ve 35872 sayılı yazısı,

 

2-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D03A1B pafta, 9006 ada, 1 parselde yapılması planlanan cami ve müştemilat projesinin yapılması için Pamukkale Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (a) bendi gereğince ortak işbirliği protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye aynı kanunun 38.maddesinin (g) bendi uyarınca yetki verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2022 tarih ve 35775 sayılı yazısı,

 

3-    Gölemezli Mahallesinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile çelişki oluşturan plan hükmünün kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.02.2022 tarih ve 36148 sayılı yazısı,

 

4-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 440 ada, 2 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.02.2022 tarih ve 36149 sayılı yazısı,

 

5-    Topraklık Mahallesi, 8218 ve 8168 nolu imar adalarında imar hatlarının, fonksiyon sınırlarının, kitle durumlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.02.2022 tarih ve 36150 sayılı yazısı,

 

6-    ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin; Anafartalar Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 2641 nolu imar adasının doğusunda yer alan Trafo Alanının 2639 nolu imar adasının güneyine taşınması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.02.2022 tarih ve 36151 sayılı yazısı,

 

7-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi idari sınırları içerisinde muhtelif imar adalarında kitle durumlarının ve yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.02.2022 tarih ve 36152 sayılı yazısı,

 

8-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                                     28/02/2022

                                                                                                                                     Avni ÖRKİ

                                                                                                                                Belediye Başkanı