2022 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

29-08-2022

2022 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

EYLÜL AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    02 Eylül 2022

       Gün ve Saati       :    Cuma - 15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Belediyemizce İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 20 PK 074 resmi plakalı taşıtın tahsis süresinin uzatılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d bendi gereğince İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g bendi gereğince yetki verilmesi konusu üzerinde karar alınması hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 23.08.2022 tarih ve 53543 sayılı yazısı,

 

2-    Mülkiyeti Belediyemize ait Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi 9169 ada, 1 parsel nolu 4.394,35 m² sahalı taşınmazın geçici kullanım haklarının Denizli İli Jandarma Komutanlığına bağlı Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı Emniyet ve Asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) adına Denizli Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre tahsis edilip edilmeyeceği, tahsisi uygun görüldüğü takdirde protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusu üzerinde karar alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.08.2022 tarih ve 53608 sayılı yazısı,

 

3-    Pamukkale Belediye Meclisinin 09/05/2022 tarih, 2022/91, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2022 tarih, 320 sayılı kararları ile onaylanan Pınarkent Mahallesi sınırları içerisinde Çürüksu Çayı ile güneyinde, Denizli-Ankara Karayolunun kuzey ve güneyinde mahkeme kararı ile imar planları ve imar uygulamaları iptal edilen bölgeyle ilgili 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2022 tarih ve 54166 sayılı yazısı,

 

4-    Pamukkale Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6544 ada 2, 6545 ada, 13, 14, 6546 ada, 2, 6548 ada, 7, 7995 ada, 1 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2022 tarih ve 54167 sayılı yazısı,

 

5-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi, 9167 ada, 1 nolu parsel ile 918, 919, 920 nolu parseller ve çevresiyle ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2022 tarih ve 54168 sayılı yazısı,

 

6-    ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Pınarkent Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Koyunaliler Mahallesi, 520 ada, 14 nolu parselin doğusunda bulunan Park Alanı içerisinde planlı Trafo Alanı ve 616 ada, 1 nolu parselin batısında bulunan Park Alanı içerisinde planlı Trafo Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2022 tarih ve 54169 sayılı yazısı,

  

7-    ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi 9184 ada,  1 nolu parselin güneybatısında bulunan Çocuk Bahçesinde yer alan  Trafo Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2022 tarih ve 54170 sayılı yazısı,

 

8-    ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi 222 ada, 9 nolu parselin güneybatısında bulunan Trafo Alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2022 tarih ve 54171 sayılı yazısı,

9-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi  idari sınırları içerisinde muhtelif imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2022 tarih ve 54172 sayılı yazısı,

 

10-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti. 

 

                                                                                                                                                  29/08/2022

  

                                                                                                                                                 Avni ÖRKİ

                                                                                                                                           Belediye Başkanı