2022 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

31-10-2022

2022 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

KASIM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    04 Kasım 2022

       Gün ve Saati       :    Cuma -15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                        :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Mülkiyeti Belediyemize ait Pamukkale İlçesi, Koyunaliler Mahallesi, 8843 ada, 1 parsel nolu, 2.990,52 m² sahalı taşınmazın Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı yeni açılması planlanan Jandarma Karakol Komutanlığı için hizmet binası yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) adına Denizli İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilip edilmeyeceği, tahsisi uygun görüldüğü takdirde protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ 'ye yetki verilmesi konusu üzerinde karar alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.10.2022 tarih ve 60846 sayılı yazısı,

 

2-    Belediyemiz sınırları içinde oluşan katı atıkların çevre kirliliğine ve halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde taşınması, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi amacıyla 27 adet 13+1,5 m3 çöp toplama aracı, 1 adet konteyner yıkama aracı, 1 adet 5,5 m3 vakumlu yol süpürme aracı, 2 adet hidrostatik vakumlu yol süpürme makinesi ilçemizde hizmet vermektedir. Ancak, ilçemiz nüfusunun artması, muhtelif mahallelerde dar sokakların fazla olması, semt pazarı sayısının artması sebebiyle mevcut araçlarımız çevre temizlik hizmetlerinde yetersiz kalmaktadır. Bu doğrultuda Belediyemiz sınırları içinde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve nakli, cadde, sokak vb. alanların süpürülmesi, semt pazarlarının temizlenmesi işleri için, 2 adet 6+1 m3 çöp toplama aracı, 1 adet 5,5 m3 vakumlu yol süpürme aracı ve 1 adet su tankerine (arazöz) ihtiyaç duyulmakta olup, söz konusu araçların 5393 sayılı Belediye Kanununun 85.maddesi (b) fıkrası gereğince satın alınabilmesi için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi hakkındaki Temizlik İşleri Müdürlüğünün 31.10.2022 tarih ve 60871 sayılı yazısı,

 

3-    Belediyemiz olarak 61 mahallede geniş bir coğrafi alanda hizmet verilmektedir. Bu hizmetlerin sağlanmasında araç filosu önem taşımakta olup, verilen hizmetin büyük bir bölümünü kiralama hizmet alımı suretiyle gerçekleştirmektedir. 29 Ekim 2022 Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız tarafından milli ve yerli otomobil fabrikamızın açılışı gerçekleştirilmiş olup, seri üretime geçilen yerli ve milli aracımızdan (TOGG) 10 adet otomobilin 5393 sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin (b) fıkrası gereğince satın alınması hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 31.10.2022 tarih ve 60991 sayılı yazısı,

 

4-    Hamburger Turkey Kağıt Üretim ve Tic. Ltd. Şti.'nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 365 ada, 3 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.10.2022 tarih ve 60934 sayılı yazısı,

 

5-    F*** H*** A***, G*** P***, A*** A***, A*** G*** A***'in Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 2717 ada, 10 nolu parsel ile ilgili hazırlattıkları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınmak ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.10.2022 tarih ve 60935 sayılı yazısı,

 

 

6-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, 2691 ada ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.10.2022 tarih ve 60936 sayılı yazısı,

 

7-    Anafartalar Mahallesi İdari Sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3251 nolu imar adası ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.10.2022 tarih ve 60937 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;

 

8-    15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Mollabağ Mahallesi, 218 ada, 167 nolu parseldeki tescilli yapı (Hüdai Oral Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

9-    Maun Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin; Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Koyunaliler Mahallesi, 511 ada, 13 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

10   Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.