2023 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

30-01-2023

2023 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

ŞUBAT AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    03 Şubat 2023

       Gün ve Saati       :    Cuma -15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4.maddesinin 4.fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 70.maddesi uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine ilçemiz Cankurtaran ile Karakurt Mahallelerinin dahil edilmesi ile ilgili karar alınması hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğünün 24.01.2023 tarih ve 70533 sayılı yazısı,

 

2-    Hamburger Turkey Kağıt Üretim ve Tic. Ltd. Şti.'nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 365 ada, 3 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2023 tarih ve 71073 sayılı yazısı,

 

3-    Denizli İdare Mahkemesinin 15/12/2022 tarih ve 2022/773 E. sayılı yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesine yönelik hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5008 nolu imar adasına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2023 tarih ve 71074 sayılı yazısı,

 

4-    Cumhuriyet Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun İstiklal Mahallesi, 6076 ada, 2 nolu parselinde yapı yaklaşma sınırlarının, emsal ve bina yüksekliğinin belirlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2023 tarih ve 71075 sayılı yazısı,

 

5-    Kale ve Güzelköy Mahalleleri idari sınırları içerisindeki muhtelif imar adalarında fonksiyonların, yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2023 tarih ve 71077 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;

 

6-    Kınıklı Mahallesi idari sınırları içerisinde muhtelif imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının, kitle durumlarının ve yapılaşma nizamlarının belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

7-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                                    30/01/2023

  

                                                                                                                                    Avni ÖRKİ

                                                                                                                                Belediye Başkanı