Pamukkale Belediyesi Haziran Meclis Karar Özetleri

16-06-2014

Pamukkale Belediyesi Haziran Meclis Karar Özetleri

04 Haziran 2014 Tarihli 1. bilesim karar özetleri: 1-2014/39 Belediyemiz bünyesinde görev yapan bazi memur personellerin Belediye ve Bagli Kuruluslari ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarina Dair Yönetmelik hükümlerine göre ekli listede bulunan kadro ve derece düzenlenmelerinin yapilmasi konusunun Idari ve Diger Isler Komisyonuna havalesi 2-2014/40 Belediyemizin yeni kurulmasi nedeniyle Kurumsal kimlik ve stratejik planlarimiz için kullanilmak üzere Belediyemize ait misyon, vizyon ve Kurumsal logonun belirlenmesi konusunun Idari ve Diger Isler Komisyonuna havalesi 3-2014/41 Belediyemiz bünyesinde kurulan mevcut Müdürlüklere ilave olarak Teftis Kurulu Müdürlügü ile Zabita Müdürlügü bünyesinde seflik düzeyinde yürütülen Ruhsat ve Denetim Biriminin Zabita Müdürlügünden ayrilarak Ruhsat ve Denetim Müdürlügü kurularak ekli Görev ve Çalisma Yönetmelikleri ile yeniden belirlenen Müdürlük bütçelerinin görüsülmesi konusunun Idari ve Diger Isler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk. 05 Haziran 2014 Tarihli 2. bilesim karar özetleri: 4-2014/42 Pamukkale Belediye Meclisinin Haziran ayi toplantisinin 05.06.2014 tarihli 2.birlesim gündeminde gündem degisikligi yapilmasi konusunda verilen önergenin kabulü hk. 5-2014/43 Tüzel kisiligi sona eren Akköy Ilçesi ile Pamukkale Ilçesinde ayni isimde Fatih Mahallesi bulundugundan, (Akköy) Fatih Mahallesinin isminin degistirilmesi konusunun Idari ve Diger Isler Komisyonuna havalesi hk. 6-2014/44 Belediyemize katilan Belde, Köy ve Belediyelerin katli otopark katilim bedellerinin belirlenmesi konusunun Imar Komisyonuna havalesi hk. 7-2014/45 5393 sayili Belediye Kanununda öngörülen hizmetlerin yapilabilmesi için satin alinacak gayrimenkullerin 6.000.000,00-TL'ye kadar satin alinmasina ve satin alinacak yerin tespiti için Belediye Baskanimiz Hüseyin GÜRLESIN'e yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk. 8-2014/46 Belediyemiz hizmetlerinde kullanilmak üzere belirtilen is makinelerinin alimi için Iller Bankasi A.S. Genel Müdürlügü, Özel ve Kamu Bankalarindan 6.000.000,00-TL'ye kadar kredi borçlanmasi için Belediye Baskanimiz Hüseyin GÜRLESIN'e yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk. 9-2014/47 Pamukkale Ilçe Belediyemizin 2014 yili ücret tarifelerinde belirtilen nikah ücretlerine ait ücret tarifesinin yeniden degerlendirilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk. 10-2014/48 PAKTAS Organizasyon, Petrol, Temizlik Hiz. Ins., Turizm San. Tic. A.S. hisselerini bedelsiz olarak Pamukkale Belediyesine hibe etmek istediginden, söz konusu Sirketin hisselerinin bedelsiz olarak hibe kabulü konusunun Idari ve Diger Isler Komisyonuna havalesi hk. 06 Haziran 2014 Tarihli 3. bilesim karar özetleri: 11-2014/49 5 kisilik Engelliler Komisyonuna; Ibrahim ÇELEBIOGLU, Kadir ERKEN, Adnan KAYA, Oral BAS ve Yasin ÇATALOK'un seçildigi hk. 12-2014/50" Jeotermal Kaynakli Belediyeler Birligi Birlik Meclisinde Mahalli Idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oylama ile yapilan seçimlerde Asil Üyelige Hüseyin KAYA, Yedek Üyelige Alpaslan ALBAY'in seçildigi hk. 13-2014/51 Türk Dünyasi Belediyeler Birligi Birlik Meclisinde Mahalli Idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oylama ile yapilan seçimlerde Asil Üyelige Kadir ERKEN Yedek Üyelige Süleyman GEDIK'in seçildigi hk. 14-2014/52 Belediyemizin Saglikli Kentler Birligine üyeligi konusunda Birlikçe belirtilen kriterlerin kabul edilerek Birlik Meclisinde görev yapmak üzere gizli oylama ile yapilan seçimlerle üyelerin belirlendigi hk. 15-2014/53 Çiftçi Mallarini Koruma Meclisine 5 asil ve 5 yedek üye ile Çiftçi Mallarini Koruma Murakabe Heyetinde görev yapacak 5 asil ve 5 yedek üyelerin gizli oylama ile yapilan seçimlerle belirlendigi hk. 09 Haziran 2014 Tarihli 4. bilesim karar özetleri: 16-2014/54 Kadro Ihdas Cetvelinde yer alan memur kadrolari, Ek 2- II Sayili Bos Kadro Degisiklik Cetvelinde yer alan dolu memur kadrolari, Ek 3- III sayili Dolu Kadro Degisiklik Cetvelinde yer alan dolu memur kadrolarinda sinif ve derece degisiklikleri ile bu degisikliklerin öncesi ve sonrasina göre düzenlenen Ek 4- IV sayili Dolu-Bos Kadro durumu cetvelinin uygun görüldügüne dair Idari ve diger Isler Komisyonunca hazirlanan raporun kabulü hk. 17-2014/55 Pamukkale Ilçesi sinirlari içerisinde 5393 sayili Belediye Kanununda öngörülen hizmetlerin yapilabilmesi için satin alinacak gayrimenkullerin 6.000.000,00-TL'ye kadar satin alinmasina ve satin alinacak yerin tespiti için Belediye Baskanimiz Hüseyin GÜRLESIN'e yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazirlanan raporun kabulü hk. 18-2014/56 Belediyemiz hizmetlerinde kullanilmak üzere belirtilen is makineleri ve ekipmanlarinin alimi için Iller Bankasi A.S. Genel Müdürlügü, Özel ve Kamu Bankalarindan 6.000.000,00-TL'ye kadar kredi borçlanilmasi için Belediye Baskanimiz Hüseyin GÜRLESIN'e yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazirlanan raporun kabulü hk. 19-2014/57 Pamukkale Ilçe Belediyemizin 2014 yili ücret tarifelerinde belirtilen Incilipinar Nikah Salonu disinda evlerde ve dügün salonlarinda kiyilan nikah ücretinin 450,00-TL olmasi, ayrica Ferit Ali Küçüka Nikah Salonunda hafta içi mesai saatleri disindaki nikah ücret tarifesinin 100,00-TL olarak belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazirlanan raporun kabulü hk. 10 Haziran 2014 Tarihli 5. bilesim karar özetleri: 20-2014/58 Teftis Kurulu Müdürlügü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlügünün Çalisma Yönetmelikleri ile ekli listeye göre ilgili tertiplerden personel giderleri için Teftis Kurulu Müdürlügüne 50.000,00-TL, Ruhsat ve Denetim Müdürlügüne 100.000,00-TL ödenek aktarilmasinin uygun görüldügüne dair Idari ve Diger Isler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca ortaklasa hazirlanan raporun kabulü hk. 21-2014/59 Belediyemizin yeni kurulmasi nedeniyle Kurumsal kimlik ve stratejik planlarimiz için kullanilmak üzere Belediyemize ait Misyon, Vizyon ve Kurumsal Logonun belirlendigine dair Idari ve Diger Isler Komisyonunca hazirlanan raporun kabulü hk. 22-2014/60 Yerel halkin talebi dogrultusunda Kanun öncesi Akköy Ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi ile Pamukkale Ilçesinde ayni isimde Mahalle bulundugundan, (Akköy) Fatih Mahallesinin isminin 'Aziziye Mahallesi' olarak degistirilmesine dair Idari ve Diger Isler Komisyonunca hazirlanan raporun kabulü hk. 23-2014/61 PAKTAS Organizasyon, Petrol, Temizlik Hizmetleri Turizm, Insaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi hisselerinin tamaminin Pamukkale Belediyesi bedelsiz ve sartsiz hibe olarak kabulü ile Pamukkale Belediyesi Tüzel Kisiligini sirket nezdinde temsil etmek üzere Meclis Üyesi Muharrem ÖZEN'in seçilmesinin oyçoklugu ile kabulü hk. 24-2014/62 Belediye Meclisinin Temmuz ayi toplantisinin '03 Temmuz 2014 Persembe günü saat 16.00'da' yapilmasinin uygun görüldügü hk.