2018 Yılı Mart Ayı Meclis Karar Özetleri

06-03-2018

2018 Yılı Mart Ayı Meclis Karar Özetleri

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI MART AYI 

  TOPLANTISININ 01 MART 2018 (1.BİRLEŞİM) VE 02 MART 2018 (2.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 01.03.2018
2018/109
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi, M22A22C2A pafta, 21 ada,    3-4-7-8-17-18-19-20-21-22-23-28 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2 01.03.2018
2018/110
Melisa Müteahhitlik Mermer İnş. Müh. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3217 ada, 7 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 01.03.2018
2018/111
Pamukkale Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve 2017/339 sayılı kararı ile kabul edilen 2018 yılı Ücretler Tarifesine “Kültür İşleri Müdürlüğü İle İlgili Ücretler (KDV Hariç)” bölümüne “Yarışmalara Katılım Ücreti” tarifesinin eklenmesi ve ücretinin de 50,00-TL (KDV Dahil) olarak belirlenmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
4 01.03.2018
2018/112
Belediyemizce 4-5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde II. Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları organizasyonu düzenlenmesi planlanmakta olup, bu kapsamda gerçekleştirilecek olan Uluslararası Pamukkale Yarı Maratonunda ödül kategori ve detayları Ödül Değerlendirme Komisyonunca tespit edilen ve ekli listede sunulan para ödüllerinin verilmesi, bununla ilgili giderin Pamukkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanması, II. Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları ile ilgili görev ve sorumluluk alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yapılacak olan ortak hizmetler, gerçekleştirilecek projelerle ilgili sözleşme, anlaşma ve protokol imzalamak üzere Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
5 01.03.2018
2018/113
Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 693 adada bulunan muhtelif parsellerle ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 01.03.2018
2018/114
BALRES Elektrik Üretim A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi, 202 ada, 4 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
7 02.03.2018
2018/115
Pamukkale Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve 2017/339 sayılı kararı ile kabul edilen 2018 yılı Ücretler Tarifesinin “Kültür İşleri Müdürlüğü İle İlgili Ücretler (KDV Hariç)” bölümüne “Yarı Maraton Yarışmaları Katılım Ücreti” eklenmesi ve tarifesinin kişi başı 50,00-TL (KDV Dahil) olarak belirlenmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk. hk.
8 02.03.2018
2018/116
Pamukkale İlçe sınırlarında 4-5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan II. Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Pamukkale Yarı Maratonunda ödül kategori ve detayları Ödül Değerlendirme Komisyonunca tespit edilen ve ekli listede sunulan para ödüllerinin verilmesi, bununla ilgili giderin Pamukkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanması, II. Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları ile ilgili görev ve sorumluluk alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yapılacak olan ortak hizmetler, gerçekleştirilecek projelerle ilgili sözleşme, anlaşma ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
9 02.03.2018
2018/117
Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi, 21 ada, 3-4-7-8-17-18-19-20-21-22-23-28 nolu parsellerde kitle belirlemesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
10 02.03.2018
2018/118
Melisa Müteahhitlik Mermer İnş. Müh. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3217 ada, 7 nolu parselinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
11 02.03.2018
2018/119
Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 693 ada, 1-2-6-7-11-12-17 nolu parsellerde kitle belirlemesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
12 02.03.2018
2018/120
BALRES Elektrik Üretim A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi, 202 ada, 4 nolu parseli ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
13 02.03.2018
2018/121
Belediye Meclisinin Nisan ayı toplantısının “03 Nisan 2018 Salı günü saat 17.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.