2018 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

10-05-2018

2018 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISININ

02 MAYIS 2018 (1.BİRLEŞİM) VE 03 MAYIS 2018 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 02.05.2018
2018/151
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 5353 ada, 1 nolu parseli ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2 02.05.2018
2018/152
Ahmet Nazif ZORLU’nun; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, tapunun M22A19D4B pafta, 224 ada, 1 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 02.05.2018
2018/153
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.03.2018 tarih ve 7805 sayılı kararı ile koruma alanı sınırları dışına çıkarılan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesinde muhtelif parsellerde kitle belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 02.05.2018
2018/154
Kalkınma Bakanlığına bağlı, Güney Ege Kalkınma Ajansı 2018 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında Pamukkale Belediyesi olarak başvuru yapacak olduğumuz “Fizibilite” projesi kabul edildiği takdirde sözleşme imzalamaya, projeyi sunmaya, hesap açmaya ve projenin yürütülmesi ile her türlü iş ve işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’in yetkilendirilmesi  konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
5 02.05.2018
2018/155
Pamukkale Belediye Meclisinin 2018 yılı tatil ayının “HAZİRAN” ayı olarak belirlenmesi konusunda verilen önergenin kabulü hk.
6 02.05.2018
2018/156
Belediye Meclis 1.Başkan Vekilliğine; kalan süreyi tamamlamak üzere Selim ARKAN’ın seçildiği hk. 
7 02.05.2018
2018/157
Belediye Meclisi Yedek Divan Kâtipliğine; kalan süreyi tamamlamak üzere Kemal DAĞ’ın seçildiği hk.
8 02.05.2018
2018/158
Belediye Meclis Üyesi Aysun TONEL KARAASLAN’dan boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Mehmet Ali ÇELİK’in seçildiği hk. 
9 02.05.2018
2018/159
Belediyemize ait 2017 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
10 02.05.2018
2018/160
Pamukkale Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarih ve 2018/62 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/02/2018 tarih ve 236 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi Şehit Numan Konakçı Caddesi, Fevzi Çakmak Bulvarı ve İstiklal Caddesi arasında kalan imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,536 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 02.05.2018
2018/161
Pamukkale Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih ve 2017/409 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/02/2018 tarih ve 259 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi Köyiçi Mevkii ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1782,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 02.05.2018
2018/162
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 154 ada, 5 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 02.05.2018
2018/163
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşacak tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla muhtelif parsellerde kitlelerin ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
14 02.05.2018
2018/164
Hasan KASAPOĞLU’nun; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 15L-I pafta, 1887 ada, 2 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
15 02.05.2018
2018/165
Zeytinköy Mahallesi, 167 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili alanın imar planına esas jeolojik, jeofizik ve jeolojik- jeoteknik etüt raporu hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Yer Bilimsel Etüt Daire Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra rapor sonucuna göre değerlendirilmesi gerektiğinden, konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
16 02.05.2018
2018/166
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 215 ada, 90 ve 91 nolu parsellerde kitle düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
17 03.05.2018
2018/167
Ali KURT’un; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi,  M22D03B3A pafta, 112 ada, 5 nolu parseli ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
18 03.05.2018
2018/168
İlahiyat Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali AYGÖREN; Hürriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22A23D3A-M22A23D3D pafta, 5711 ada, 7-15 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinden vazgeçtiğinden, karar almaya gerek olmadığı hk.
19 03.05.2018
2018/169
Mehmetçik Mahallesi, 130 ada, 3 nolu parselde Denizli İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
20 03.05.2018
2018/170
BALRES Elektrik Üretim A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Koyunaliler Mahallesi, 592 ada, 1 nolu parseli ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
21 03.05.2018
2018/171
Süleyman KORUCU adına vekâleten Muzaffer KORUCU; Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 14 ada, 7 nolu parseli ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinden vazgeçtiğinden, karar almaya gerek olmadığı hk. 
22 03.05.2018
2018/172
Kalkınma Bakanlığına bağlı, Güney Ege Kalkınma Ajansı 2018 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında Pamukkale Belediyesi olarak başvuru yapacak olduğumuz “Fizibilite” projesi kabul edildiği takdirde sözleşme imzalamaya, projeyi sunmaya, hesap açmaya ve projenin yürütülmesi ile her türlü iş ve işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’in yetkilendirilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 03.05.2018
2018/173
Belediyemize ait 2017 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin kabulü hk.
24 03.05.2018
2018/174
Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 5353 ada, 1 nolu parsel ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
25 03.05.2018
2018/175
Ahmet Nazif ZORLU’nun; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, tapunun M22A19D4B pafta, 224 ada, 1 nolu parseli ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak mevcut imar planı kararları ve yapılaşma hükümleri ile plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin oyçokluğuyla uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
26 03.05.2018
2018/176
Pamukkale Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarih ve 2018/62 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/02/2018 tarih ve 236 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi Şehit Numan Konakçı Caddesi, Fevzi Çakmak Bulvarı ve İstiklal Caddesi arasında kalan İmar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,536 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun uygun görüldüğü hk. 
27 03.05.2018
2018/177
Pamukkale Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih ve 2017/409 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/02/2018 tarih ve 259 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi Köyiçi mevkii ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1782,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun uygun görüldüğü hk.
28 03.05.2018
2018/178
Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 154 ada, 5 nolu parsel ile ilgili   İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
29 03.05.2018
2018/179
Hasan KASAPOĞLU’nun; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 15L-I pafta, 1887 ada, 2 nolu parseli ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
30 03.05.2018
2018/180
Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 2018/155 sayılı kararı ile 2018 yılı Haziran ayı tatil ayı olarak belirlendiğinden, Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısının “03 Temmuz 2018 Salı günü saat 17.00’de” yapılması hk.