10 Temmuz 2018 tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özetleri

11-07-2018

10 Temmuz 2018 tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özetleri

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI
10 TEMMUZ 2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINDA ALINAN
KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARAR ÖZETİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. O T U R U M
1 10.07.2018
2018/208
2018 mali yılı bütçesi 2017/366 nolu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince onaylanmış olup, bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan bütçe tertiplerine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesine göre ekli cetvelde gösterildiği şekilde 70.000.000,00-TL ek bütçe yapılması konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2. O T U R U M
2 10.07.2018
2018/209
Pamukkale Belediyesi 2018 mali yılı bütçesi 2017/366 nolu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince onaylanmış olup, bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan bütçe tertiplerine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesine göre Ek Ödenek Bütçesinin 70.000.000,00-TL olarak kabul edildiği hk.