2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

07-08-2018

2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ

01 AĞUSTOS 2018 (1.BİRLEŞİM) VE 02 AĞUSTOS 2018 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 01.08.2018
2018/210
Nurşen ÜSTEK’in; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Saraylar Mahallesi, 19 L - I pafta, 2401 ada, 12 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2 01.08.2018
2018/211
04.01.2018 tarih ve 2018/54 sayılı Meclis kararı ile üyesi olduğumuz Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği (EHTTA)’nin 03-05 Ekim 2018 tarihlerinde İspanya’nın Ourense Kentinde yapılacak olan toplantısına Pamukkale Belediye Başkanınca belirlenecek heyetin, söz konusu tarihlerde katılım sağlamaları, katılımcıların yolluk, ulaşım ve konaklama giderlerinin Özel Kalem Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi ve heyetteki kişilerin görevlendirilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
3 01.08.2018
2018/212
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 364, 365, 369, 370, 371, 373, 374 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 01.08.2018
2018/213
Celal KARBIGAÇ’ın; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, tapunun Kale Mahallesi M22A19D4B pafta, 184 ada, 2 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 01.08.2018
2018/214
Ayşe TURGUT’un; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, tapunun Dokuzkavaklar Mahallesi M22A23A1A pafta, 3345 ada, 8 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 01.08.2018
2018/215
Hilmi GÜNER’in; Pamukkale Belediye Meclisinin 04/04/2018 tarih ve 2018/146 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/05/2018 tarih ve 574 sayılı kararı ile kabul edilen Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 246 ada, 5-6-7 nolu parsellerde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/12/2017 tarih ve 1334 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,549 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 01.08.2018
2018/216
Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine 2018-2019 eğitim öğretim yılında verilecek olan eğitim yardımı süresinin, yardım miktarının ve sayısının belirlenmesi, yapılacak olan harcamaların Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
8 01.08.2018
2018/217
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı–Eldenizli Mahalleleri ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
9 01.08.2018
2018/218
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, M22A18D3A-M22A18D4B pafta, 503-2331-464-2292-514-513-512 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
10 02.08.2018
2018/219
Ahmet MUTLUEL’in; Zeytinköy Mahallesi, 3682 ada, 7 nolu parseli ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
11 02.08.2018
2018/220
Yunusemre Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6135 ada, 3 nolu parselde Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının yazısı doğrultusunda hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
12 02.08.2018
2018/221
Ayşe TURGUT’un; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, tapunun Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1A pafta, 3345 ada, 8 nolu parseli ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
13 02.08.2018
2018/222
Hilmi GÜNER’in; Pamukkale Belediye Meclisinin 04/04/2018 tarih ve 2018/146 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/05/2018 tarih ve 574 sayılı kararı ile kabul edilen Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 246 ada, 5-6-7 nolu parsellerde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/12/2017 tarih ve 1334 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,549 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yaptığı itirazından vazgeçtiğinden karar almaya gerek görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
14 02.08.2018
2018/223
Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği (EHTTA)’nin 03-05 Ekim 2018 tarihlerinde İspanya’nın Ourense Kentinde yapılacak olan Genel Kurul toplantısına Belediyemiz de bir heyetle katılmayı planlamakta olup, söz konusu katılımcıların yolluk, ulaşım ve konaklama giderlerinin Özel Kalem Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi ve heyetteki kişilerin görevlendirilmesinin uygun  görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
15 02.08.2018
2018/224
Pamukkale Belediye sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde 8 ay olmak üzere eğitim yardımı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
16 02.08.2018
2018/225
Belediye Meclisinin Eylül ayı toplantısının “05 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 17.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.