2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

10-09-2018

2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISININ

05 EYLÜL 2018 (1.BİRLEŞİM) VE 06 EYLÜL 2018 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 05.09.2018
2018/226
Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih ve 2017/406 sayılı kararına istinaden Belediyemiz ile Laodikya Kazısı Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği Laodikya Antik Kenti Kuzey (kutsal) Agora Batı Portiği Kısmi Restorasyon Projesinin giderleri %95’i Denizli Valiliğine aktarılan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payından” olmak üzere Belediyemizce karşılanacak olup, proje bedelinin 2018 yılına ait giderleri için Fen İşleri Müdürlüğünün “Diğer Hizmet Alımları” tertibinde yeterli ödenek bulunmadığından, Sağlık İşleri Müdürlüğünün “Müteahhitlik Hizmetleri” tertibinden 1.000.000,00-TL ödeneğin, Fen İşleri Müdürlüğünün “Diğer Hizmet Alımları” tertibine aktarılması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 05.09.2018
2018/227
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1840 ada, 8 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 05.09.2018
2018/228
Pamukkale İlçesi, Eldenizli Mahallesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 05.09.2018
2018/229
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi sınırları içerisinde 6923 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 05.09.2018
2018/230
Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 05.09.2018
2018/231
Muammer PORTAKAL’ın; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D02B2A pafta, 5441 ada, 12 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 05.09.2018
2018/232
Esas Petrol Madencilik Nakliyat İnşaat Gıda San. ve Tic. A.Ş., Fatma TARAKÇI, Fevzi TARAKÇI varisleri Gürkan TARAKÇI ve Gülden TARAKÇI’nın; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, tapunun Kınıklı Mahallesi, 15L-I pafta, 1885 ada, 2-6-7 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
8 06.09.2018
2018/233
Nurşen ÜSTEK’in; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Saraylar Mahallesi, 19L-I pafta, 2401 ada, 12 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinden vazgeçtiğinden, karar almaya gerek olmadığı hk.
9 06.09.2018
2018/234
Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 364, 365, 369, 370, 371, 373, 374 adalar ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP–759,583 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
10 06.09.2018
2018/235
Celal KARBIGAÇ’ın; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, tapunun Kale Mahallesi, M22A19D4B pafta, 184 ada, 2 nolu parseli ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
11 06.09.2018
2018/236
Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih ve 2017/406 sayılı kararına istinaden Belediyemiz ile Laodikya Kazısı Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği Laodikya Antik Kenti Kuzey (kutsal) Agora Batı Portiği Kısmi Restorasyon Projesinin giderlerinin %95’i Denizli Valiliğine aktarılan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payından” olmak üzere Belediyemizce karşılanacak olup, proje bedelinin 2018 yılına ait giderleri için Fen İşleri Müdürlüğünün “Diğer Hizmet Alımları” tertibinde yeterli ödenek bulunmadığından, Sağlık İşleri Müdürlüğünün “Müteahhitlik Hizmetleri” tertibinden 1.000.000,00-TL ödeneğin, Fen İşleri Müdürlüğünün “Diğer Hizmet Alımları” tertibine aktarılmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
12 06.09.2018
2018/237
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi sınırları içerisinde 6923 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
13 06.09.2018
2018/238
Muammer PORTAKAL’ın; Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 5441 ada, 12 nolu parselin yerleşim alanı içinde yer alması ve emsal teşkil edici nitelik taşıması gerekçeleriyle ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
14 06.09.2018
2018/239
Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının “05 Ekim 2018 Cuma günü saat 17.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.