2018 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

06-11-2018

2018 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI

KASIM TOPLANTISININ 01 KASIM 2018 (1.BİRLEŞİM) VE 02 KASIM 2018 (2.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 01.11.2018
2018/274
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, M22A22B3C pafta sınırları içerisinde bir adet trafo alanı tesis edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2 01.11.2018
2018/275
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 195 sayılı Denizli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğünün; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesi, 247 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 01.11.2018
2018/276
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3334 nolu imar adasının batısında yer alan Belediye Hizmet Alanı (Pazar Yeri) ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 01.11.2018
2018/277
Fesleğen Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Feslikan Mahallesi, 92 ada, 145 nolu parseldeki tescilli yapı (Sürücü Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 01.11.2018
2018/278
Hacıkaplanlar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplan Mahallesi, 269 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı (Kaplanlar Camii) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 01.11.2018
2018/279
Kuşpınar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 2 ada, 1 nolu parselde bulunan tescilli yapı (Hacı Hasan Feyzi Efendi Camii) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 01.11.2018
2018/280
Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 22 ada, 14 nolu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 01.11.2018
2018/281
Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıfakı Mahallesi, 2341 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 01.11.2018
2018/282
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 3595 ada, 6 nolu parselde bulunan tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 01.11.2018
2018/283
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Mollabağ Mahallesi, 218 ada, 167 nolu parseldeki tescilli yapı (Hüdai Oral Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 01.11.2018
2018/284
15 Mayıs Mahallesinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1620 ada 13, 1621 ada 18 nolu parsellerdeki tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 01.11.2018
2018/285
Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 2338 ada, 12, 13, 14, 23 ada, 8 nolu parsellerde bulunan tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
13 01.11.2018
2018/286
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1610 ada , 9 nolu parselde bulunan tescilli yapı (Balcı Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
14 01.11.2018
2018/287
Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Değirmenönü Mahallesi, 1912 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı (Ressam İbrahim Çallı Evi) ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
15 01.11.2018
2018/288
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 3593 ada, 1, 3 ve 4 nolu parsellerdeki tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
16 02.11.2018
2018/289
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1623 ada, 7 nolu ve Hatipoğlu Mahallesi, 259 ada, 5 nolu parsellerde bulunan tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
17 02.11.2018
2018/290
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1617 ada, 7 ve 10 nolu parsellerde bulunan tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmasına dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
18 02.11.2018
2018/291
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 195 sayılı Denizli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğünün; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesi, 247 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
19 02.11.2018
2018/292
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3334 nolu imar adasının batısında yer alan Belediye Hizmet Alanı (Pazar Yeri) ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
20 02.11.2018
2018/293
Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısının “05 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 17.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.