2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

11-09-2019

2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISININ

06 EYLÜL 2019 (1.BİRLEŞİM) VE 09 EYLÜL 2019 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 06.09.2019
2019/131
05.10.2019 – 09.10.2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Almanya/Köln Anuga Gıda Fuarı ve Hollanda/Amsterdam Fabrika Gezisi B2B Toplantısı için Kurumumuzu temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Gamze SEVGİ’nin görevlendirilmesine dair verilen önergenin kabulü hk. 
2 06.09.2019
2019/132
Pamukkale Belediye Encümeninin 28/08/2019 tarih ve 637 sayılı kararı ile uygun görülen “Pamukkale Belediyesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı”nın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
3 06.09.2019
2019/133
Fatmana TARĞIL, Bekir TARĞIL, Fatih TARĞIL ve Gülsüm ÖZALP’in; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Merkezefendi İlçesi, Eskihisar Mahallesi, 2116 ada, 17-18 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 06.09.2019
2019/134
Denizli Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi sınırları içerisinde tapunun İstiklal Mahallesi, 6693 ada, 4 nolu parseli ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 06.09.2019
2019/135
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 370 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 06.09.2019
2019/136
İlke Çelik Metal San. ve Tic. A.Ş. ve Atom Kablo San. ve Tic. A.Ş.’nin Akhan Mahallesi, 277 ada, 14 nolu parsel ve 285 ada 1 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 06.09.2019
2019/137
Pınarkent Mahallesinin imar uygulaması yapılmamış bölgesinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
8 09.09.2019
2019/138
Denizli İdare Mahkemesinin 2019/94 esas ve 2019/829 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi 5075 ada, 15 nolu parsel ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
9 09.09.2019
2019/139
Pamukkale Belediyesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
10 09.09.2019
2019/140
Fatmana TARĞIL, Bekir TARĞIL, Fatih TARĞIL ve Gülsüm ÖZALP’in; Denizli İli Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Merkezefendi İlçesi, Eskihisar Mahallesi 2116 ada, 17-18 nolu parseller ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
11 09.09.2019
2019/141
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 370 ada, 1 nolu parsel ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüdüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
12 09.09.2019
2019/142
Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının “04 Ekim 2019 Cuma  günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.