2020 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

09-01-2020

2020 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

2020 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ

03 OCAK 2020 (1.BİRLEŞİM) VE 06 OCAK 2020 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI

K A R A R Ö Z E T İ

1. B İ R L E Ş İ M

1

03.01.2020

2020/01

Birleşmiş Milletler İnsani İlişkiler Ofisi ve İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansının ortaklaşa düzenlediği 6.İnsan İlişkileri ve Ortaklıkları Haftası etkinlikleri kapsamında 03-07 Şubat 2020 tarihleri arasında İsviçre Cenevre Uluslararası Konferans Salonunda düzenlenecek olan toplantıya Kurumumuzu temsilen Belediye Başkanı Avni ÖRKİ, Kent Konseyi Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan SOYFİDAN’ın görevlendirilmesine dair verilen önergenin kabulü hk.

2

03.01.2020

2020/02

Demirdağ Mühendislik İnş. Taah. Emlak Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayhan Mahallesi, 154 ada, 1 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.

3

03.01.2020

2020/03

Sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan Pamukkale Personel A.Ş.’nde Pamukkale Belediyesi Tüzel Kişiliğini şirket nezdinde temsil etmek üzere Belediye Meclisi Üyeleri arasından bir kişinin seçilmesine dair verilen önergenin gündeme alınması ve gündemin 10.maddesi olarak görüşülmesi hk.

4

03.01.2020

2020/04

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekli I Sayılı Kadro İhdas Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.

5

03.01.2020

2020/05

Denizli İli Pamukkale İlçesi Gökpınar Mahallesinde bulunan “Ayrancık Küme Evleri” isminin “Hatipoğlu Sokak” olarak değiştirilmesi talebinin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.

6

03.01.2020

2020/06

Belediyemizde 2020 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlarını geçmemek üzere 01.01.2020-31.12.2020 tarihlerinde geçerli olmak kaydıyla sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerinin tespiti konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.

7

03.01.2020

2020/07

Belediye Zabıta Hizmetlerinde çalışan personellere ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin 01 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtildiği gibi 559,00-TL'ye yükseltilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.

8

03.01.2020

2020/08

Metin KARA ve Nihat KARA’nın Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1C pafta, 3231 ada, 17 nolu parselde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.

9

03.01.2020

2020/09

15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde 3595 ada, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 258 ada, 1 nolu parsellerde kitle durumlarının belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.

2. B İ R L E Ş İ M

10

06.01.2020

2020/10

5 Kişilik Denetim Komisyonu Üyeliğine yapılan gizli oylama sonucunda; Hüseyin KAYA, Sevgi ÇÖLHAN, Işık YALÇIN, İlmi KÖSE ve Emin TEKİN’in seçildiği hk.

11

06.01.2020

2020/11

Sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan Pamukkale Personel A.Ş.’nde Pamukkale Belediyesi Tüzel Kişiliğini şirket nezdinde temsil etmek üzere Meclis Üyesi Birtan ŞAHAN’ın oyçokluğu ile seçildiği hk.

12

06.01.2020

2020/12

Gürbüz ŞAHAN adına vekaleten Nimet SOFUOĞLU’nun Akhan Mahallesi, 277 ada, 29 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüdüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.

13

06.01.2020

2020/13

Demirdağ Mühendislik İnş. Taah. Emlak Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayhan Mahallesi, 154 ada, 1 nolu parselinde hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.

14

06.01.2020

2020/14

Metin KARA ve Nihat KARA’nın, Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1C pafta, 3231 ada, 17 nolu parselde hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.

15

06.01.2020

2020/15

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen EK 1 – I Sayılı Kadro İhdas Cetveli, EK 2- II sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli, EK 3- III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli ve EK 4- IV sayılı Dolu Boş Kadro Durumu Cetvelinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.

16

06.01.2020

2020/16

Pamukkale İlçesi, Gökpınar Mahallesinde bulunan “Ayrancık Küme Evleri”nin bulunduğu bölgede bulunan binaların cephe aldığı ekli krokide belirlenen sokağa “Hatipoğlu Sokak” ismi verilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.

17

06.01.2020

2020/17

Belediyemizde 2020 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlarını geçmemek üzere 01.01.2020-31.12.2020 tarihlerinde geçerli olmak üzere ekte sunulan kadro karşılığı sayılarda sözleşmeli personellere ödenecek ücret ve ek ödeme yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.

18

06.01.2020

2020/18

Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin 2020 Yılı Merkezi Bütçe Kanununda belirtildiği gibi 01 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 559,00-TL’ye yükseltilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.

19

06.01.2020

2020/19

Belediye Meclisinin Şubat ayı toplantısının “07 Şubat 2020 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.