2020 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

13-02-2020

2020 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ

07 ŞUBAT 2020 (1.BİRLEŞİM) VE 10 ŞUBAT 2020 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 07.02.2020
2020/20
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 6401-6407 Sokaklar arasındaki parka; İzmir Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015 tarihinde PKK terör örgütünce gerçekleştirilen bıçaklı saldırı olayı sonucunda hayatını kaybeden, Ege Üniversitesi Ülkü Ocakları Teşkilatının Temsilcisi Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU’nun isminin verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
2 07.02.2020
2020/21
2020 yılının “Denizli Yılı” olarak kabulü ile bu kapsamda İlçemizde yapılacak çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı, ilgili Bakanlıklar, Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediye Başkanlıkları, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve her türlü protokolü imzalamak üzere Pamukkale Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk. 
3 07.02.2020
2020/22
Pamukkale Belediyesi 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulduğu hk.
4 07.02.2020
2020/23
Ali ADIGÜZEL’in Dokuzkavaklar Mahallesi, 5084 ada, 2 parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 07.02.2020
2020/24
Gülistan EKE’nin Kuşpınar Mahallesi, 2922 ada, 4-5-6 ve 7 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 07.02.2020
2020/25
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1610 ada, 9 nolu parselde bulunan tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
7 07.02.2020
2020/26
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2019 tarih ve 776 sayılı kararı ile belirlenen 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Genel Hükümlerine eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
8 07.02.2020
2020/27
15 Mayıs Mahallesi idari sınırları içerisinde 3595 ada, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 257 ada, 15, 258 ada,         1 nolu parsellerde kitle durumlarının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüdüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
9 10.02.2020
2020/28
İzmir Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015 tarihinde PKK terör örgütünce gerçekleştirilen bıçaklı saldırı olayı sonucunda hayatını kaybeden, Ege Üniversitesi Ülkü Ocakları Teşkilatının Temsilcisi Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU’nun isminin ekli krokide belirtilen Pamukkale İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 6401-6407 Sokaklar arasındaki parka verilerek, park isminin “Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU Parkı” olarak belirlenmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Dİğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
10 10.02.2020
2020/29
2020 yılının “Denizli Yılı” olarak kabulü ile bu kapsamda İlçemizde yapılacak çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı, ilgili Bakanlıklar, Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediye Başkanlıkları, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve her türlü protokolü imzalamak üzere Pamukkale Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
11 10.02.2020
2020/30
Ali ADIGÜZEL’in Dokuzkavaklar Mahallesi, 5084 ada, 2 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi emsal teşkil edici, yoğunluk arttırıcı, mevcut kitle düzenini bozucu nitelik taşıması nedeniyle uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
12 10.02.2020
2020/31
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1610 ada, 9 nolu parselde bulunan tescilli yapı (Balcı Evi) ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmasına dair  İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
13 10.02.2020
2020/32
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2019 tarih ve 776 sayılı kararı ile belirlenen 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Genel Hükümlerine eklenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
14 10.02.2020
2020/33
Belediye Meclisinin Mart ayı toplantısının “06 Mart 2020 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.