2020 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

11-03-2020

2020 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

2020 YILI MART AYI TOPLANTISININ

06 MART 2020 (1.BİRLEŞİM) VE 09 MART 2020 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 06.03.2020
2020/34
Pamukkale Belediyesi sınırları içerisinde yer alan asfalt kaplamalı yolların bakım, onarım ve yapım işlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan plent altı asfalt malzemesinin Denizli Büyükşehir Belediyesinden satın alınması için Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 06.03.2020
2020/35
Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilerek işbirliği ile hizmet üretilmesi kapsamında Belediyemiz ile Ürgüp Belediye Başkanlığı arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına, Belediyelerin imkânları ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde karşılıklı işbirliği yapılarak imzalanacak protokol ile iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk. 
3 06.03.2020
2020/36
Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilerek işbirliği ile hizmet üretilmesi kapsamında Belediyemiz ile Şırnak Silopi Başverimli Belediye Başkanlığı arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına, Belediyelerin imkânları ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde karşılıklı işbirliği yapılarak imzalanacak protokol ile iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk. 
4 06.03.2020
2020/37
Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilerek işbirliği ile hizmet üretilmesi kapsamında Belediyemiz ile Şırnak Güçlükonak Belediye Başkanlığı arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına, Belediyelerin imkânları ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde karşılıklı işbirliği yapılarak imzalanacak protokol ile iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
5 06.03.2020
2020/38
Tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 6 ada, 21 nolu parselinde bulunan tescilli yapı (Denizli Lisesi) ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 06.03.2020
2020/39
Denizli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığının; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde tapunun As. Değirmenönü Mahallesi, 346 ada, 41 nolu parseli ile ilgili 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 06.03.2020
2020/40
Kuşpınar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 2 ada, 1 nolu parselde bulunan tescilli yapı (Hacı Hasan Feyzi Efendi Camii) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 06.03.2020
2020/41
Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 22 ada, 14 nolu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 06.03.2020
2020/42
Topraklık Mahallesi 8218 ile 8168 adalar ve çevresinde imar hatlarının, fonksiyon sınırlarının, kitle durumlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 06.03.2020
2020/43
Denizli Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğünün; Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D03A2A pafta, 2939 ada, 2 nolu parseli ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 06.03.2020
2020/44
Gülistan EKE’nin tapunun Kuşpınar Mahallesi, İncilipınar Mahallesi, 2922 ada, 4-5-6 ve 7 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
12 09.03.2020
2020/45
Belediyemiz mücavir alanı içerisinde yer alan asfalt kaplamalı yolların bakım, onarım ve yapım işlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan plent altı asfalt malzemesinin Denizli Büyükşehir Belediyesinden satın alınması için Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
13 09.03.2020
2020/46
Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, turizm, sanat, spor vb. alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilerek işbirliği ile hizmet üretilmesi kapsamında Belediyemiz ile Nevşehir İli, Ürgüp Belediye Başkanlığı arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına, Belediyelerin imkânları ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde karşılıklı işbirliği yapılarak imzalanacak protokol ile iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
14 09.03.2020
2020/47
Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, turizm, sanat, spor vb. alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilerek işbirliği ile hizmet üretilmesi kapsamında Belediyemiz ile Şırnak İli, Silopi İlçesi, Başverimli Belde Belediye Başkanlığı arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına, Belediyelerin imkânları ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde karşılıklı işbirliği yapılarak imzalanacak protokol ile iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
15 09.03.2020
2020/48
Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, turizm, sanat, spor vb. alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilerek işbirliği ile hizmet üretilmesi kapsamında Belediyemiz ile Şırnak İli, Güçlükonak Belediye Başkanlığı arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına, Belediyelerin imkânları ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde karşılıklı işbirliği yapılarak imzalanacak protokol ile iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
16 09.03.2020
2020/49
Kuşpınar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 6 ada, 21 nolu parselinde bulunan tescilli yapı (Denizli Lisesi) ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmasına dair  İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
17 09.03.2020
2020/50
Denizli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığının; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde tapunun As. Değirmenönü Mahallesi, 346 ada, 41 nolu parseli ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
18 09.03.2020
2020/51
Kuşpınar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi,     2 ada, 1 nolu parselde bulunan tescilli yapı (Hacı Hasan Feyzi Efendi Camii) ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmasına dair  İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
19 09.03.2020
2020/52
Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 22 ada, 14 nolu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmasına dair  İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
20 09.03.2020
2020/53
Denizli Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğünün; Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D03A2A pafta, 2939 ada, 2 nolu parseli ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
21 09.03.2020
2020/54
Belediye Meclisinin Nisan ayı toplantısının “03 Nisan 2020 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.