2020 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

12-11-2020

2020 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI KASIM AYI  TOPLANTISININ

06 KASIM 2020 (1.BİRLEŞİM) VE 09 KASIM 2020 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 06.11.2020
2020/130
Pamukkale İlçesinde muhtemel olabilecek depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonunun kurulması ve Komisyonun; Recep UZUNCA, Rahmi TAŞDAN, Şeyma BİRLİK, Kerem KARALP ve Erkan TIKIROĞLU’ndan oluşturulması hk. 
2 06.11.2020
2020/131
Cumhuriyet Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, 3061 nolu imar adasının batısında kalan alan ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
3 06.11.2020
2020/132
Denizli İli, Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Pamukkale Belediyesi adına kayıtlı, Deliktaş Mahallesi, 5410 ada, 1 parsel no.lu, 4.688,00 m² sahalı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine göre satışının yapılması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
4 06.11.2020
2020/133
Güney Ege Kalkınma Ajansının 2020 yılı proje teklif çağrısı kapsamında; Alternatif turizm alt yapısı, Alternatif Turizm ile Kooperatif ve Birliklerin rekabet gücünün geliştirilmesi mali destek programları kapsamında yerel yönetimler için asgari 50.000-TL azami 1.000.000-TL kaynak kullandırılması planlanmakta olup, Pamukkale bölgesinde alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilerek, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin artırılması amacıyla, 2020 Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek programı kapsamında proje sunulmasına, projenin başarılı bulunması durumunda uygulanmasına, kurumumuzu temsile, ilzama, proje belgelerini imzalamaya ilişkin Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah SEVİNÇLİ’ye yetki verilmesi hk. 
5 06.11.2020
2020/134
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2020 tarih ve 423 sayılı kararı ile Pamukkale ilçesi, tapunun; Gözler Mahallesi, 643 parsel nolu 2.045 m2 alanlı parseldeki binanın zemin katında bulunan 1-2 nolu ve 1.katta bulunan Gözler İtfaiye Şubesinin dışındaki bölümlerin belediye hizmetlerinde kullanılması amacıyla Belediyemize 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesine, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/10/2020 tarih ve 499 sayılı kararı ile Pamukkale İlçesi, tapunun İstiklal Mahallesi, 6673 ada, 1 nolu parsel üzerindeki binada bulunan N1(130 kişilik) ve N2(187 kişilik) nikah salonları ile 4 adet idari ofisin Belediyemize 4 (dört) yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesine karar verilmiş olup; bahse konu kararlara istinaden, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak protokollere imza atmak üzere Pamukkale Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi hk.
6 06.11.2020
2020/135
Ercan METE'nin; maliki bulunduğu tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 2340 ada, 10 nolu parselinde kayıtlı taşınmazını da kapsayan, Pamukkale Belediye Meclisinin 09/03/2020 tarih, 2020/52, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2020 tarih, 234 sayılı kararları ile onaylanan Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 22 ada, 14 nolu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
7 06.11.2020
2020/136
Tefik CAN'ın Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 1775 ada, 9 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 06.11.2020
2020/137
Turkuaz Motorlu Araçlar Tic. San. A.Ş.'nin; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, Merdanlar Kırı Mevkii, M22a-18d-4b pafta, 2359 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 06.11.2020
2020/138
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 7009 nolu adanın kuzeyinde bulunan alanda yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 06.11.2020
2020/139
Cumhuriyet Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6170 ada, 2 nolu parseli ile ilgili yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 06.11.2020
2020/140
Topraklık Mahallesi 8168 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili daha detaylı çalışma yapılması gerektiğinden konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
12 09.11.2020
2020/141
Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, Deliktaş Mahallesi, 5410 ada, 1 parsel nolu, 4.688,00 m² sahalı taşınmazın satışının yapılmasına, satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
13 09.11.2020
2020/142
Cumhuriyet Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, 3061 nolu imar adasının batısında kalan alan ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
14 09.11.2020
2020/143
Tefik CAN’ın, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 1775 ada, 9 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı talebin ada bazında yapılaşma düzenini, plan bütünlüğünü bozucu, emsal teşkil edici nitelik ve planlamanın eşitlik ilkesine aykırılık taşıması nedenleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
15 09.11.2020
2020/144
Turkuaz Motorlu Araçlar Tic. San. A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, Merdanlar Kırı Mevkii, M22a-18d-4b pafta, 2359 nolu parselinde hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair  İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
16 09.11.2020
2020/145
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 7009 nolu adanın kuzeyinde bulunan alanda yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair  İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
17 09.11.2020
2020/146
Cumhuriyet Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6170 ada, 2 nolu parseli ile ilgili yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
18 09.11.2020
2020/147
Ercan METE’nin, maliki bulunduğu tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 2340 ada, 10 nolu parselinde kayıtlı taşınmazını da kapsayan, Pamukkale Belediye Meclisinin 09/03/2020 tarih ve 2020/52, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2020 tarih ve 234 sayılı kararları ile onaylanan Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 22 ada, 14 nolu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yetkili olduğundan söz konusu itirazın  uygun görülmediğine dair  İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
19 09.11.2020
2020/148
Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısının “04 Aralık 2020 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.