2020 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

09-12-2020

2020 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

2020 YILI ARALIK AYI 04 ARALIK 2020 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 04.12.2020
2020/149
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin 2.fıkrasına göre ekli cetveldeki müdürlükler arası ödenek aktarılması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 04.12.2020
2020/150
Belediyemiz birimlerinde 2021 yılında çalıştırılmasına ihtiyaç olan 1 Adam/12 Ay  geçici işçinin vize edilmesi konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
3 04.12.2020
2020/151
Fesleğen Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Feslikan Mahallesi, 92 ada, 145 nolu parseldeki tescilli yapı (Sürücü Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 04.12.2020
2020/152
Hacıkaplanlar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplan Mahallesi, 269 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı (Kaplanlar Camii) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 04.12.2020
2020/153
Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Değirmenönü Mahallesi, 1912 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı (Ressam İbrahim Çallı Evi) ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 04.12.2020
2020/154
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 3593 ada, 1, 3 ve 4 nolu parsellerdeki tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 04.12.2020
2020/155
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Mollabağ Mahallesi, 218 ada, 167 nolu parseldeki tescilli yapı (Hüdai Oral Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 04.12.2020
2020/156
Dalaman İnşaat ve Yapı Ürünleri Merkezi San.ve Tic. Ltd. Şti. adına İbrahim Oğuz DALAMAN'ın Gökpınar Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, 183 ada, 12, 13, 184 ada, 14 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 04.12.2020
2020/157
Atalar ve Hacıkaplanlar Mahallelerinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Delikliçınar Mahallesi, 2357 ada, 1 nolu parsel (Denizli Evi),  5749 ada, 1 nolu parsel (Hacı Ahmet Baki Yağcı Camii), Kuyupınar Mahallesi, 2336 ada, 5 nolu parselde bulunan tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 04.12.2020
2020/158
Kale Mahallesi idari sınırları içerisindeki “Sanayi Alanları”nda plan hükümleri ile plan üzerinde belirtilen bina yükseklik şartları arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 04.12.2020
2020/159
2020 Mali Yılı Bütçesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesindeki “Müteahhitlik Hizmetleri” tertibine 3.250.000,00-TL ve “Temizlik Malzemesi Alımları” tertibine 600.000,00-TL olmak üzere toplam 3.850.000,00-TL ödeneğin, Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesindeki “TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri” tertibinden aktarılmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
12 04.12.2020
2020/160
Belediyemizde çalışmakta olan ve 2021 yılında da çalıştırılması düşünülen 1 adet geçici işçinin, 2006 yılındaki çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla 2021 yılı için 1 Adam/12 Ay geçici işçi vize edilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
13 04.12.2020
2020/161
Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısının “04 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.