2021 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

09-02-2021

2021 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI ŞUBAT AYI

05 ŞUBAT 2021 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 05.02.2021
2021/31
Kültür İşleri Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Bütçesindeki “Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara” tertibinden 750.000,00-TL ödeneğin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü “Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara” tertibine aktarılması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 05.02.2021
2021/32
Irlıganlı ve Eldenizli Mahallelerinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19.maddesinin 1.fıkrasının (f) bendine uygun olarak yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği belirlenen cadde ve sokak güzergâhlarında, yönetmelikte belirtilen halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik konut dışı hizmetlerin verilebilmesine ilişkin plan hükmü belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 05.02.2021
2021/33
Emine KARAALP’in, Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22d-03a-1b pafta, 2382 ada, 5 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 05.02.2021
2021/34
Pamukkale Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarih ve 2020/119, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/11/2020 tarih ve 565 sayılı kararı ile onaylanan Güzelköy ve Kale Mahalleleri idari sınırları içerisinde “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları”nda yükseklik şartının belirlenmesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki gösterim tekniklerine uygun olarak fonksiyon belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 05.02.2021
2021/35
Kültür İşleri Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Bütçesindeki “Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara” tertibinden 750.000,00-TL ödeneğin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü “Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara” tertibine aktarılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
6 05.02.2021
2021/36
Irlıganlı ve Eldenizli Mahallelerinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19.maddesinin (1) fıkrasının f bendine uygun olarak yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği belirlenen cadde ve sokak güzergâhlarında, yönetmelikte belirtilen halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik konut dışı hizmetlerin verilebilmesine ilişkin plan hükmü belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raprun kabulü hk.
7 05.02.2021
2021/37
Emine KARAALP’in; Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi M22d-03a-1b pafta, 2382 ada, 5 nolu parseli ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
8 05.02.2021
2021/38
Pamukkale Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarih ve 2020/119, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/11/2020 tarih ve 565 sayılı kararıyla onaylanan Güzelköy ve Kale Mahalleleri idari sınırları içerisinde “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları”nda yükseklik şartının belirlenmesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki gösterim tekniklerine uygun olarak fonksiyon belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın Komisyonca uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk. 
9 05.02.2021
2021/39
Belediye Meclisinin Mart ayı toplantısının “05 Mart 2021 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.