2021 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

09-03-2021

2021 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

2021 YILI MART AYI 05 MART 2021 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 05.03.2021
2021/40
İçişleri Bakanlığının 02/03/2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin 05/01/2021 tarihli ve 2021/23 sayılı kararı ile 1 nolu listede faaliyetleri durdurulan veya faaliyetlerinde kısıtlamaya gidilmesi nedeni ile iş yerini kapatan işletmeler 02 Mart 2021 tarihinden itibaren faaliyetlerine yeniden başlamış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan 15/12/2020 tarihli ve 268495 sayılı Genelgesinin (a), (b) bentlerine istinaden ekli listedeki işletmelerin kira şartlarının yeniden değerlendirilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 05.03.2021
2021/41
Pamukkale Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, tapunun M22D02B2C-M22D02B3B pafta, 6547 ada, 5 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
3 05.03.2021
2021/42
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi 7988 ada, 1 parseldeki Belediye Hizmet Alanın park alanına ve 446 ada, 2 parselin batısında yer alan park alanının Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
4 05.03.2021
2021/43
Denizli İdare Mahkemesinin 25/12/2020 tarihli 2019/1465 Esas, 2020/1051 sayılı kararı doğrultusunda tapunun Kınıklı Mahallesi, 2325 ada, 1 nolu parselinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
5 05.03.2021
2021/44
Gülistan EKE’nin; Kuşpınar Mahallesi, 2922 ada, 4-5-6 ve 7 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 05.03.2021
2021/45
Belediye Meclisinin 05/01/2021 tarihli ve 23 sayılı kararındaki 1 nolu listede faaliyetleri durdurulan veya faaliyetlerinde kısıtlamaya gidilmesi nedeni ile iş yerini kapatan işletmeler 02 Mart 2021 tarihinden itibaren faaliyetlerine yeniden başlamış olup, İçişleri Bakanlığının 02/03/2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi doğrultusunda alınan tedbirler ve kısıtlamalara bağlı olarak işlerinin zayıf olduğu tespit edilen ekli listedeki işletmelerin kira bedellerinde yeni bir genelge yayımlanana kadar veya kamu kurumları tarafından alınan tedbir ve kısıtlamaların kalkması ile ilgili karar alınıncaya kadar %50 indirim uygulanmasının uygun  görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raprun kabulü hk.
7 05.03.2021
2021/46
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 7988 ada, 1 parseldeki belediye hizmet alanın park alanına ve 446 ada, 2 parselin batısında yer alan park alanının belediye hizmet alanına dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
8 05.03.2021
2021/47
Pamukkale Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, tapunun M22D02B2C-M22D02B3B pafta, 6547 ada, 5 nolu parselinde hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
9 05.03.2021
2021/48
Gülistan EKE’nin; İncilipınar Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, M22A22C3C pafta, 2922 ada, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk. 
10 05.03.2021
2021/49
Belediye Meclisinin Nisan ayı toplantısının “02 Nisan 2021 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.